Vindmøller på land

Geografisk modellering af potentialet for vindmøller på land

case
Vindmøller på land eksempelbillede

Udviklet for

Energistyrelsen

Type

Geografisk model

Årstal

2023

Når man skal fremskrive mulighederne for udvikling af vindenergi, må man have et realistisk estimat af det samlede potentiale for opsætning af vindmøller på land.

Energistyrelsen har i nogle år haft en model, som kunne levere sådanne estimater, der var dog behov for at opdatere modellens data med aktuelle grunddata. Septima blev bedt om at løse denne opgave, bl.a. ud fra vores gode kendskab til de nye grunddata.

Septima moderniserede herefter, i tæt samarbejde med Energistyrelsen, selve modellen, så den nu kan afvikles på tidssvarende, open source standardsoftware og så det er nemt for styrelsen selv at konfigurere beregningerne og opdatere data.