Septima Databox

produkt

Fuld adgang til offentlige data – hos jer selv

Når enkeltopslag ikke er nok giver Septima Databox jer fuld adgang til offentlige data fra BBR, Matriklen, GeoDanmark, CVR og mange andre – i jeres eget it-miljø.

Data i jeres eget it-miljø

Med Septima Databox får I hele viften af offentlige data i jeres eget it-miljø. Det giver nye muligheder; I kan fx udføre egne forespørgsler og dataaanalyser og bygge robuste løsninger, hvor det er jer der kontrollerer drift og sikkerhed.

Opdateringer uden bøvl

Med Septima Databox er bøvl og besvær med at have adgang til data klaret for jer. Data trækkes ud til en ”master”, hvorfra de auto-synkroniseres til jer – med velafprøvede PostgrSQL rutiner.

Data er klar til jer - og GIS

Septima Databox indeholder de autentiske og uberørte data fra kilden - bare nemmere. Data er fx ’geo-enablet’ og klar til GIS, og der er tilføjet praktiske og nemme views på data.

Illustration af Databox

Vigtigste highlights

Hvorfor Septima Databox?

Der er mange features og fordele ved at have offentlige data til rådighed i Septima Databox.

Mange registre og datakilder

Septima Databox trækker på mange offentlige datakilder - fra Datafordeleren, CVR, Danmarks Miljøportal, Plandata, Smiley-ordningen og Rejseplanen - for at nævne nogle få.

Autencitet er sikret

Septima Databox er udviklet og designet så det kun er de mekanismer, der synkroniserer data, der kan skrive i databasen. Alle andre brugere kan kun læse data – typisk gennem et antal foruddefinerede views.

Velafprøvet teknologi

Databox er baseret på en velafprøvet og robust databaseplatform, PostgrSQL, som Septima har stor ekspertise i at udvikle til og drifte - både i små og meget store it-miljøer. Både PostgrSQL og det tilhørende PostGIS er i øvrigt open source-software.

Altid synkroniseret

Databox-konceptet er, at kilderegistrenes data trækkes ind i en ”master” hvorfra de automatisk synkroniseres til jeres Databox. Synkroniseringen anvender anerkendte, velafprøvede og robuste teknologier i PostgrSQL.

I vælger selv

Det er jer der vælger hvilke data og datakilder I vil have. Matriklen med matrikelkortet? BBR og Ejerfortegnelsen? DAR, DAGI og stednavne? CVR? Natur- og miljødata, plandata …? Mulighederne er mange.

Byg selv videre

Databox er åben, dvs. at I har mulighed for selv – efter behov – for eksempel at tilføje jeres egne views, som fx kan sammenstille data fra flere tabeller eller datakilder. I må blot ikke pille ved de autentiske kildedata-tabeller.

Fuld sporbarhed

Septima Databox bygger på et sporbarheds¬princip, hvor alle datasæt er ledsaget af præcise og opdaterede metadata. Som brugere har I dermed fuld indsigt i fx kilden til data, hvornår data senest er hentet, osv.

Historik

Anvender kilderegisteret fuld historik, fx. som grunddatamodellens dobbelthistorik, er dette også tilfældet Databox. I så fald er Databox forsynet med views, som gør det nemt for jer at se og anvende de aktuelt gældende data, hvor det er relevant.