Septima Ejendomskort

produkt

Et klikbart temakort over ejendomme, ejertyper og ejere

Tænd for et kortlag, der viser hvilke ejertyper der præger byen. Er bebyggelsen almen, andel eller ejerboliger? Er det ejerlejligheder eller udlejning – eller et mix?

Alle ejerforholdstyper

Ejendomskortet viser alle ejendomme og type af ejerskab i forskellige farver. Kortet er velegnet som temakort i applikationer, hvor man ønsker indblik i hvem og hvordan byen er bygget.

Klik for at se ejer

Klik på en ejendom for at se hvilken virksomhed der ejer og administrerer den - er ejer en fysisk person vises dette, dvs. uden navn på ejeren. Hvis behovet er der findes der dog en udvidet tjeneste, som viser navn og adresse både for virksomheder og fysiske personer.

Autoritative data

Ejendomskortet bygger på autentiske data fra matriklen og ejerfortegnelsen, suppleret af data fra BBR. Kortet er altid dagsaktuelt. Den tilhørende dokumentation viser hvilke data der bruges og hvordan.

Ingen persondata

Ejendomskortet overholder GDPR, idet det ikke medtager personoplysninger, som i de fleste anvendelser ikke er nødvendige. Har I som myndighed eller virksomhed en legitim interesse også i fysiske personer som er ejere, kan det dog også lade sig gøre.

Bygget på matriklen

Septima Ejendomskort er baseret på matriklens samlede faste ejendomme, som kan bestå af et eller flere jordstykker. Det vil sige at det er jordstykker og matrikelskel, der udgør de ”puslespilsbrikker”, som kortet er bygget op af. Kortets oplysninger om ejerforhold og ejere stammer fra Geodatastyrelsens Ejerfortegnelse. Enkelte supplerende oplysninger fås i BBR.

Temakort klar til brug

Ejendomskortet udstilles som en WMS-korttjeneste, så det er nemt at bruge i en kortløsning fx på en hjemmeside, i et web-baseret fagsystem eller i en anden webapplikation. Kortet produceres med en standardopsætning af farver og symboler mm. Andre farver og konfigurationer kan aftales og opsættes individuelt.

Klik på kort

Til kortet hører en service og funktionalitet, der fx kan bruges hvor kortet skal være klikbart. Klikker man på en ejendom returneres de centrale oplysning om ejendom, ejerforhold og ejer, så de fx kan vises i et informationspanel eller i en popup boks.

Mere om Ejendomskortet

Detaljer om ejendomskortet

Her er hvad du kan forvente af Septimas ejendomskort.