Septima Ejerservice

produkt

Jeres egen ejeroversigt - for et valgfrit område

Nemmere bliver det ikke. Tegn et område på kortet, og få en liste retur med navn og adresse på ejere. Eller vælg en virksomhed og få en liste over ejendomme som virksomheden ejer.

Hvad ejer de?

Septima Ejerservice kan danne en liste over alle ejendomme som en given virksomhed ejer. Man angiver blot et CVR-nummer, så returnerer servicen en liste med BFE-numre og andre ejendomsoplysninger – inklusive geometrien for hver ejendom.

Vælg de data i vil se

I kan selv konfigurere dén liste som Ejerservice danner, fx ved at fravælge kolonner, som I ikke har brug for. I kan også bestemme at ejendomme som er vej, fx ’7000xx’ matrikelnumre og andre jordstykker som helt er vej, ikke indgår i listen.

Persondatahensyn

Septima Ejerservice håndterer persondata, som dog ikke er følsomme. Beskyttede adresser er ikke tilgængelige. Oplysningerne kan i øvrigt findes i andre offentlige løsninger.

Et hurtigt og brugervenligt overblik over alle ejere

Tegn et område i kortet og se hvem der ejer hvilke ejendomme, eller få en liste over alle ejendomme som en given virksomhed ejer.

  • Tegn et område i kortet

  • CVR nummer søgning

  • Konfigurere de data i vil se

Bygger på autoritative data – Kan integreres i jeres løsning

Septima Ejerservice har et fuldt API og kan integreres i andre it-løsninger, fx jeres fagsystemer.

Septima Ejerservice bygger på oplysningerne i Geodatastyrelsens Ejerfortegnelse, som opdateres løbende. Til forskel fra Tinglysningen, angiver Ejerfortegnelsen de faktiske ejerskaber, dvs. også overdragelser som ikke er tinglyst.

  • Bygger på data i Ejerfortegnelsen

  • Data opdateres løbende

Funktioner

Hvad kan Septima Ejerservice?

Septima Ejerservice gør det let at komme i kontakt med ejere – Her er et udsnit af de vigtigste funktioner

Tegn på kortet

Når I har brug for at kende navn og adresse på ejere af fast ejendom i et bestemt område, tegner i bare området på kortet. Septima Ejerservice danner lynhurtigt en liste til jer – direkte til brug i fx Excel.

Bygger på Ejerfortegnelsen

Septima Ejerservice er baseret på Geodatastyrelsen Ejerfortegnelse, som angiver det faktiske ejerskab af en bestemt fast ejendom. Eventuelle oplysninger om ejendommens administrator medtages ligeledes. Alle tre ejendomstyper er inkluderet, dvs. samlet fast ejendom, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund.

Område som input

Septima Ejerservice anvender en geografisk polygon som input. Tjenesten finder herefter de BFE-numrene for de jordstykker og samlede faste ejendomme, der berøres af området. Har matriklen registreret ejerlejligheder eller bygninger på fremmed grund, medtages disse BFE-numre. Endelig foretages et opslag i Ejerfortegnelsen, hvorefter tjenestens danner et output.

Liste som output

Ejertjenestens output er en liste over de berørte ejendomme og deres ejere. Listen har csv-format, som kan åbnes i Excel og mange andre programmer, herunder til brevflet. Indholdet af listen kan konfigureres, fx så matriklens udskilte veje og matrikelnumre, hvor hele arealet er vejareal, ikke medtages. Man kan også fravælge kolonner i listen, som der ikke er behov for, fx ejerandel eller ejendomstype.

CVR-nummer som input

Septima Ejerservice kan endvidere kaldes med et CVR-nummer som input. CVR-nummeret anvendes i et opslag direkte i Ejerfortegnelsen, som resulterer i en liste over BFE-numre som den pågældende virksomhed er ejer eller medejer af. På basis af BFE-numrene hentes øvrige ejendomsoplysninger, fx ejendomstype, adresse og jordstykkernes geometri, som indgår i output.

Funktion i OneDoor

Septima Ejerservice kan konfigureres ind som en funktionalitet i Septima OneDoor, så hele funktionaliteten fremtræder som en integreret del af OneDoor brugerfladen, uanset om det er OneDoor til web, til QGIS eller til andre platforme.

GDPR - Persondata

Septima Ejerservice håndterer persondata. Det betyder at man som bruger skal have et legitimt formål efter GDPR-reglerne. Der er dog tale om oplysninger som er tilgængelige i andre offentlige løsninger. Tjenesten behandler ikke beskyttede adresser, følsomme persondata eller CPR-numre.