Septima Widget

produkt

Nem og fleksibel integration af kort og geodata i CMS

Med Septima Widget kan du formidle geografiske data på jeres hjemmeside – elegant og til en bred målgruppe, på desktop, tablet og mobil.

Enkle og elegante kort

Widget giver jer, med få linjers kode i jeres CMS, enkle og elegante kort på hjemmesiden, inklusive alle gængse standardfunktioner.

Simpelt og responsivt

Widget er ren JavaScript og fungerer derfor både på desktop, mobil og tablet.

Uanset jeres CMS

Widget kan anvendes gnidningsfrit i alle toneangivende CMS-systemer, herunder Drupal, Umbraco, GoBasic mv.

Webtilgængelighed

Med Septima Widget har du god hjælp til at følge de principper og teknikker der gælder når man udvikler websteder og applikationer.

Integrer egne GIS og data

Kortet medtager nemt jeres egne data, udstillet via WMS, WFS eller GeoJSON. Uanset om jeres platform er ArcGIS, Spatial Suite, GeoServer, KortInfo mv.

Fuld frihed til styling

I kan selv style løsningen så de enkelte widget-moduler som kort, infoboks, tabelviews, ikoner osv., overholder jeres designguide.

Et katalog af komponenter

Widget består af en række simple, men specialiserede komponenter, som sættes sammen efter behov og integreres i jeres CMS.

Det er ikke bare nemt at få kort på jeres hjemmeside med dén funktionalitet I ønsker. Widget har også moduler og funktionalitet til at vise tekst, tabeller og diagrammer – og til at skabe interaktion mellem dem og dét, der vises på kortet.

Se eksempler

Design som passer jer

Det er jer der bestemmer det grafiske udtryk

Farver og fonte på tekst arves som udgangspunkt, fra den side, hvor Septima Widget indsættes.

Det betyder at et link vises på samme måde i fx en infoboks, som den gør på andre steder på siden. Indhold i infobokse, lister mm. kan tilpasses præcist til jeres behov.

Det betyder at I, på HTML-niveau, præcis kan styre hvordan jeres data præsenteres og bliver tilgængelige for alle.

Web-tilgængelighed

Widget-komponenterne skal være tilgængelige for alle

Vi har eksempelvis gjort det muligt at man kan navigere i kortet uden brug af mus, og at man kan gøre data tilgængelig for en skærmlæser.

Tilgængelighed er dog meget mere end det, og handler også om fx farver, kontraster og opsætning. Vi har mange erfaringer i hvordan det kan gøres, og viser jer gerne eksempler på løsninger vi er særligt tilfredse med.

Tilgængelige kort

Indhold og udformning af kortet har stor betydning for hvor tilgængeligt det er.

Det er jer der styrer hvordan kortet ser ud. I kan fx meget nemt tilføje det baggrundskort, der passer til opgaven og løsningen – og vælge hvilke ikoner og farver, jeres data vises med.

Widget giver jer stor valgfrihed – og dermed mulighed for at prioritere de dele af designet der kan gøre jeres kortløsning nem, indbydende og tilgængelig.

Løsninger der bruger Widget

Et udsnit af løsninger vi har lavet for kunder der bruger Septima Widget modulet.