Sjov og alvor på 2. sal

Mandag 19. august, lagde vi de normale, og ellers spændende, opgaver til side, for i stedet at bruge tiden på noget helt andet.

Vores legedag er en særlig mulighed for at gøre noget som vi hver især synes er sjovt, lærerigt eller spændende – helt uden krav om nytte her-og-nu.

Hvis du, kære læser, synes det lyder interessant, prøver jeg hermed at give et lille udpluk af hvad mine dygtige og sjove kolleger ”afleverede” ved dagens slutning (er det for kedeligt, hopper du bare af – jeg får ikke besked og bliver derfor ikke sur):

LoRa i praksis

LoRa står for ”Long Range” og er en trådløs netværksteknologi, der udmærker sig ved at enhederne er små og billige, med et meget lavt strømforbrug og lang rækkevidde. Til gengæld teknikken kun egnet til transport af små datapakker til fx styring eller målinger af temperatur, lys, position eller andet. En cyklende kollega havde forberedt forsøget med hardware til små 200,- kr.. Det blev gennemført på cykel rundt i København – med super resultater.

Ny datatype til PostgreSQL

Et andet hold definerede en ny datatype til PostgreSQL. I dag er det en udfordring at håndtere oplysninger om af typen ”åbningstid”- eksempelvis for en butik eller en campingplads: Åben 1. april – 30. september (hvert år). Holdet producerede derfor et forslag til en ny PostgreSQL datatype, som kan håndtere problemet, inkl. forslag til implementering og praktiske eksempler på anvendelse.

Et internt hjælpeværktøj til dataservices

Opgaver, som kræver at man tilgår data-services fra flere forskellige registre, er ikke barnemad. Dokumentation er ofte so-so og syntaksen forskellig, så man må prøve sig frem. Der kræves en bestemt kæde af forespørgsler, som skal kunne dokumenteres og afprøves med andre parametre. På legedagen var vi en lille gruppe som fik bygget en prototype til et værktøj, der kan hjælpe os – for eksempel til løsninger som bygger på Datafordelerens services.

Septima Search i React

Én af vores dygtige kodesnedkere arbejdede på at flytte Septima Search over i JavaScript rammeværket React – det lykkedes, hvilket bl.a. vil kunne gøre det nemmere at adskille søge- og præsentationsdelen i Septima Search.

Fra FitBit til Septima Widget

Et par amatørløbere arbejdede med løbedata fra FitBit og Garmin. Ideen var at integrere eller uploade brugerens gennemførte løb direkte fra løbeapp’en til Septima Widget. Hermed ville man kunne ruten på et ordentligt kort og fx dokumentere rutens stigninger og fald på den digitale højdemodel i et diagram. Og vi så at det virkede …

Smukkere lokaler med god kartografi

Vores lokaler har mange hvide vægge og skillevægge i glas. På legedagen var der et stærkt hold, som frembragte 3D visualiseringer af hvordan lækre kartografiske elementer på én gang kan gøre vores arbejdsmiljø bedre og samtidig vise vores gæster og kunder hvad vi arbejder med og prøver at være gode til. Hertil kom forslag til rum til fordybelse og bløde stole.

Spot af geoobjekter i skråfotos ved hjælp af ML

Det sidste hold arbejdede med metoder til automatisk at spotte bestemte typer af geo-objekter i SDFE’s skråfotos: Kan man ved hjælp af machine learning automatisk spotte fx lysmaster eller andre typiske objekter, som i dag skal findes manuelt? De nåede naturligvis ikke hele vejen, men fik begyndt godt, og sat en workbench op.


Kære læser, er du nået hertil? Så kan du tydeligt se, at legedagens emner, forsøg og projekter var forbløffende relevante og resultatorienterede. Det er vel et eksempel på at virksomhedskulturen her på 2. sal ikke er helt skæv. Også selv om vi har helt frie hænder og kan gøre hvad der ligger vores hjerte nær, vælger vi kartografi, visualisering, billedgenkendelse, åbne data, open source og netværksteknologi.