Nyheder

Stort og småt fra vores hverdag.
Følg os også på Twitter og LinkedIn

Tilmeld nyhedsbrev
29. august 2019

Nicolai Mogensen ny medarbejder i Septima

Den 1. september starter Nicolai Mogensen som fastansat softwareudvikler i Septima.

Nicolai er i 2019 uddannet fra DTU som civilingeniør i digitale medieteknologier, med Machine Learning, matematisk modellering og GIS som interesseområder.

Det seneste halve år har Nicolai brugt i USA hos kampflyproducenten Lockheed Martin i Texas.

I sin studietid har Nicolai været ansat som studentermedarbejder i Septima, så vi kender ham og hans kompetencer godt – og glæder os over at vi igen kan drage nytte af hans stærke kompetencer inden for områderne Python, Machine Learning og Deep Learning.

Nicolai på LinkedIn

22. maj 2019

Septima på SKI

Mange af vores kunder har efterspurgt ydelser leveret under SKI - Statens og Kommunernes Indkøbsservice.

Vi er derfor glade og stolte over at kunne oplyse, at Septima er blevet tildelt en SKI 02.18 rammeaftale.

SKI 02.18 omfatter indkøb af komplette it-løsninger og projekter. Aftalen omfatter både software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Projekterne kan gennemføres både efter en agil udviklingsmodel og efter vandfaldsmetoden.

Alle offentlige kunder, herunder styrelser, forsyninger, kommuner og beredskaber, kan benytte den nye SKI rammeaftale og dermed undgå dyre EU-udbud. Aftalerne kan tildeles en af de i alt 60 leverandører på aftalen gennem direkte tildeling eller ved at afholde miniudbud.

Septima indgår i et konsortium, sammen med Magenta ApS, der, ligesom vi, er leverandør af it-løsninger baseret på open source.

De to firmaer kan naturligvis løse SKI-opgaver hver for sig.

Kontakt os for mere information og læs mere på SKIs hjemmeside.

21. marts 2019

Visualisering af skygger fra Bestseller-tårnet i Brande

Septima har lavet et interaktivt kort, hvor man kan få vist, hvordan skyggerne fra Bestsellers kommende tårn i Brande vil falde. Ved at sætte dato og en tid kan vi ved hjælpe af solvinklen og danmarks højdemodel beregne, hvordan skyggerne i området vil falde. Løsningen ligger på vores labs og kan prøves her.

Vi har ikke kunnet finde detaljerede tegninger af tårnets placering eller form, så vi har gættet på placeringen og formen ud fra den gamle lokalplan for området og udgangspunktet er at tårnete bliver 320 meter højt.

Septima skygger

19. februar 2019

MapMaker-event: Widget brugergruppemøde

Reportage fra Widget brugergruppemøde

Webtilgængelighed og inspiration til forskellige måder at bruge Septima Widget var på programmet til det første Widget brugermøde, der blev afholdt d. 30. januar i Vejle.

Dagen startede med en kort præsentation af de seneste nyheder i Septima Widget. Vi fik en god snak omkring webtilgængelighed, og hvordan vi alle kan sørge for at gøre kort og data tilgængelige. I løbet af arrangementet viste deltagerne eksempler på hvordan de bruger Widget. Der var masser af gode eksempler og god debat om de forskellige implementeringer. Blandt andet viste Helle fra Vejdirektoratet, hvordan de bruger Septima Widget i forbindelse med en VVM-undersøgelse. Vi sluttede arrangementet af med en snak om, hvordan vi kan dele viden omkring anvendelsen af Septima Widget på en nem måde. I næste Widget Nyhedsbrev (tilmeld nyhedsbrev her) vil vi skrive mere om dette.

Stor tak til Rasmus Klog og Vejle Kommune for at stille mødefaciliteter til rådighed.

Allerede d. 25. april afholder vi endnu et Widget brugergruppemøde. Det er primært for jer, der ikke havde mulighed for at deltage i det første møde. Mødet vil blive afholdt i København. Læs mere her.

5. februar 2019

MapMaker-event: Design og Kort

En eftermiddag med design og kort i fokus

Den 27. februar afholder vi en temaeftermiddag om design- og brugerfokus i kortløsninger. Det foregår kl. 16.30-18.30 i vores lokaler i København.

I vores udvikling af digitale kortløsninger prioriterer vi at arbejde med design og brugerinddragelse. Vi oplever dog tit at det er begrænset, hvad der findes af retningslinjer og netværk indenfor dette forholdsvist specifikke felt. Med denne temaeftermiddag vil vi gå nysgerrigt til emnet - gerne sammen med andre som har samme interesse.

Vi tænker at starte med et oplæg om, hvilke designelementer vi bruger, og hvordan vi arbejder. Derefter vil vi i fællesskab gennemgå eksempler på kort og løsninger, hvor design spiller (både godt og skidt) ind. Vi serverer lidt vin og chips som afslutning til dem, der har lyst.

Vi håber både at se designere med kort-interesse og GIS´ere med design-interesse.

Hvis det lyder som noget for dig, så skriv til Sofie på sofie@septima.dk

Septima MapMaker Event

13. december 2018

Malstrøm - kan beregne hvor vandet løber hen ved oversvømmelser

Septima har i samarbejde med Københavns Universitet og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) udviklet værktøjet Malstrøm. Værktøjet kan anvendes til at beregne, hvor vandet samles ved et skybrud og identificere, hvornår en lavning fyldes op, og vandet løber over til næste lavning. Septima tilbyder videreudvikling og undervisning i brugen af Malstrøm, der i sig selv er gratis og open source.

Se mere på GitHub

Læs artikel om Malstrøm i Ingeniøren

12. december 2018

MapMaker event: Widget

På opfordring vil vi etablere en brugergruppe omkring anvendelse af Septima Widget

Det første møde bliver:

Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 13-16 i Vejle

Program for dagen følger, men tanken er, at vi alle kan dele viden omkring, hvordan Septima Widget kan bruges. Vejle Kommune lægger lokaler til. Derfor har vi brug for tilbagemelding om hvem, der deltager. Send derfor en mail til karsten@septima.dk hvis du kommer. Skriv også gerne hvis der er noget specielt du gerne vil se, eller hvis der er noget som du gerne vil vise. Så sørger vi for at tilpasse programmet derefter. Vi glæder os til en eftermiddag sammen med jer.

27. november 2018

Septima Malebog

Septima har udgivet en malebog. Malebogen indeholder 11 kort, som man kan farvelægge; ét af dem er dog specielt: Når man har lagt farver på dét, kan man tage et foto og få et landsdækkende, digitalt kort i netop disse farver.

Via billedgenkendelsesoftware, som Septima har udviklet, identificerer vi elementerne i kortet fx bygninger, veje, parker og vand. Vores software aflæser derefter farverne og bruger dem til at styre kartografien i kortet.

Løsningen anvender de landsdækkende GeoDanmark data, som vi optegner med den helt nye vectortiles-teknologi, direkte på den enkelte tablet, telefon eller computer. Ideen er blandt andet at vise, hvordan man altid kan tilpasse et kort til opgaven.

Septima Malebog

Malebogen indeholder også eksempler på flotte kort til inspiration - både nogle vi selv har produceret og nogle fra kartografiens mestre. Vil du have et eksemplar af malebogen, er du velkommen forbi på vores kontor.

Hent et kort du kan farvelææge

Online version, hvor du kan designe dit eget kort: septima.dk/malebog

24. oktober 2018

Septima lancerer gratis alternativ til Google Maps

Septima har lanceret en ny kortkomponent som meget let kan integreres i hjemmesider. I modsætning til Googles kortløsning, kræves det ikke, at man registrerer sig, og der er ikke betaling eller begrænsninger i brugen. Den nye komponent er oplagt, hvis man ønsker at vise, hvor ens firma eller butik ligger - eller hvor den lokale bridgeklub eller spejderhytte har til huse.

Vi kan se et behov for at virksomheder og andre kan få vist hvor de ligger på et kort, uden at der er reklamer for pizzarestauranter - eller for din konkurrent. Vores løsning bygger på frie, danske data af meget høj kvalitet og kortet sætter din virksomhed i centrum, uden forstyrrelser. Det giver et meget professionelt udtryk

Septima Map kan meget let sættes ind på en hjemmeside og understøtter brug på mobil, tablets og PC. Kortene i løsningen dækker hele Danmark og er en del af de frie grunddata, som staten og kommunerne står bag.

Kortet kan hentes på septima.dk/map

4. september 2018

Velkommen til Ida Hoffart

Med ansættelsen af Ida Hoffart har Septima endnu mere fokus på Design

Septima har hentet en stærk design profil ind fra mediebranchen til at understøtte Septimas visuelle ambitioner. Med Idas bredde designprofil vil hun kunne styrke Septima i både de procesmæssige og de løsningsrettede projekter, som hun selv siger bliver det et mix af design og at sidde og kode. Læs her hvad Ida har lavet før hun startede i Septima, og hvad hun kan, som kan styrke Septimas profil og produktudvikling.

3. september 2018

Gå på opdagelse med Oplevgudenaa.dk

Der er spækket med oplevelser langs Danmarks længste å, Gudenåen. Septima har for GudenåSamarbejdet udviklet et digitalt friluftskort, der gør det let at finde og anvende de mange friluftsmuligheder, som findes på og omkring Gudenåen.

Med oplevgudenaa.dk er det let at finde ruter og turforslag, fiskesteder og fugletårne, kanoisætningssteder og badesteder, arkæologiske sites og historier i landskabet, museer og andre attraktioner - og meget mere. Du kan samtidig se, hvor du kan spise og overnatte. Siden er optimeret til mobil og tablets, men kan også anvendes på en almindelig computer.

Bag GudenåSamarbejdet står de syv Gudenåkommuner - Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers samt seks turistorganisationer, Naturstyrelsens, lokale museer og lystfiskeriforeningerne.

Oplevgudenaa.dk er bygget på Septima Widget, der netop er udviklet til at lave enkle og elegante kort indlejret på hjemmesider.

Gå selv på oplevelse .

Kilde: youtube.

26. juni 2018

GeoDK i drift: Bedre kortlægning med et nyt system til GeoDanmark

Et nyt it-system kan nu sikre kortlægningen af Danmarks bygninger, veje, vandløb, søer, skove og kyster og meget mere… Det nye system er udviklet af KMD og Septima, efter bestilling fra statens og kommunernes kortsamarbejde, GeoDanmark. Systemet, som netop er sat i fuld drift, har fået navnet ”GeoDK”. Systemet afløser dermed det ældre system ”FOT2007”.

GeoDK har en lettilgængelig brugergrænseflade, som gør det nemt at rette og opdatere kort og data, fx med en ny bygning eller en ny vej. En bagvedliggende ”regelmotor” bidrager til datakvaliteten ved at tjekke de registrerede data for fejl. Hvis der er behov for det, kan man trække større datamængder ud og redigere dem andetsteds, fx i et desktop GIS, og derefter lægge de ajourførte data tilbage i GeoDK. Septima har bl.a. stået for udviklingen af disse dele af systemet.

Aktuelt afholdes der en serie workshops, hvor de kommunale brugere lærer systemet at kende. Tilbagemeldingerne har foreløbigt været meget positive og planen er at gennemføre ni workshops med i alt ca. 150 deltagere.

Det nye GeoDK system har været ventet længe, bl.a. fordi kommunerne og SDFE har haft behov for at vedligeholde GeoDanmark data løbende, i forbindelse med fx byggesager, byggemodning, anlæg af nye veje, osv. Det kan man i det nye system.

GeoDanmarks data udgør et vigtigt, fælles forvaltningsgrundlag og anvendes eksempelvis til planlægning, byggemodning, vejforvaltning, klimatilpasning og ejendomsvurdering. Derfor er aktualiteten blevet mere og mere vigtig, og det er vigtigt at en opdatering af data meget hurtigt kan komme frem til alle brugerne.

Dette er også en del af det nye GeoDK, som udstiller data og opdateringer direkte, både på Datafordeleren og på Kortforsyningen.

Læs Christian Fischers personlige blogindlæg om systemet of processen (link).

1. juni 2018

Morten Lind ny medarbejder i Septima

I dag kunne vi byde Morten Lind velkommen som vores kollega her i Septima.

Morten har stor viden om ejendomsdata og kort- og geodata baseret på mange års arbejde inden for området. Han har et godt og praktisk kendskab til de offentlige grunddataregistre og grunddata, herunder især BBR og adresser, og ved hvordan de forskellige registre spiller sammen.

Morten kommer fra en stilling i SKAT’s Ejendomsdatakontor, som bl.a. har ansvaret for BBR og Den offentlige Informationsserver, OIS.

Hos Septima skal Morten være med til at styrke vores produktudvikling og rådgivning af kunderne.

23. maj 2018

Septima bidrager til et bedre GDAL

I open source-samfundet er det en grundtanke, at man hjælper hinanden. Når mange små bække løber sammen, gør de jo som bekendt en stor å. Derfor har vi i Septima gennem tiden også bidraget både økonomisk og i form af udviklingsarbejde til en række open source-projekter.

I maj har vi været glade for at kunne hjælpe crowdsourcing-kampagnen ”gdalbarn.com” med et beskedent økonomisk bidrag på 1500USD.

Kampagnen, som nu har nået sit økonomiske mål, handler om en række meget vigtige forbedringer af koordinatsystemerne i open source projekterne GDAL, PROJ, libgeotiff, PostGIS og Spatialite. På kampagnens hjemmeside) beskriver man konkret hvilke områder, der skal forbedres.

Baggrunden for kampagnen var, at ingen enkelt organisation har styrke til at finansiere og gennemføre det hele – derfor må vi nødvendigvis arbejde sammen.

Når kampagnen anvender ordet ”barn”, dvs. ”lade” henviser det til det engelske begreb ”barn raising” som beskriver traditionen med, at mange naboer går sammen om hjælpe en familie med at rejse en ny lade. Mange husker måske Harrison Ford og Kelly McGillis i filmen ”Vidnet”.

GDALbarn-kampagnen er et eksempel på en vigtig open source infrastrukturforbedring på geodataområdet. Som du kan læse her har Danmark både historisk og aktuelt leveret stærke bidrag til udviklingen af de åbne biblioteker, ikke mindst PROJ.

Udover Septimas økonomiske bidrag til kampagnen har vi også planer om at deltage i selve udviklingsarbejdet omkring de features, der nævnes.

Læs mere om GDALbarn-kampagnen her.

20. marts 2018

Fokus på værdien af frie data

DR bragte den 13. marts historien om, hvordan frie geodata er med til at skabe værdi og vækst. På baggrund af en opgørelse fra SDFE, fortalte Energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i indslaget at anvendelsen af geodata var vokset markant.

Septima var case i både TV-Avisen og Radioavisen. Læs undersøgelsen om den markante stigning i efterspørgslen på geodata på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet hjemmeside.

13. marts 2018

Skyggevisualisering fra Danmarks Højdemodel

Vi har i Septima arbejdet videre med skyggevisualiseringer på baggrund af højdemodeller, og vi kan nu levere forskellige visualiseringer, der viser skyggeforholdene over tid for ethvert sted i Danmark.

Visualiseringerne er oplagte at bruge i forbindelse med for eksempel ejendomshandler og -vurderinger og giver et unikt indblik af ellers meget lokale og tidsbestemte forhold.

Visualiseringen kan for eksempel være henover en sommerdag og vise en boligejer, hvor en terasse bedst kan etableres. Den kan også vise en arkitekter solforhold for et bestemt tidspunkt på dagen henover året - tilmed kan arkitekten tilføje egne bygninger og se deres skyggepåvirkning.

5. marts 2018

Morten Lind - ny mand på holdet

Vi styrker endnu engang vores hold af grunddataeksperter. Mange kender Morten som ekspert i adresser og ejendomsdata. Senest har Morten arbejdet i SKATs Ejendomsdatakontor, der bl.a. har ansvaret for det nye BBR 2.0, som indgår i Grunddataprogrammet.

Før det har Morten gennem en årrække arbejdet med adresser og adressedata i forskellige styrelser - senest hos SDFE. Hos Septima vil Morten være med til at styrke vores produktudvikling og rådgivning relateret til grunddataområdet.

Morten starter den 1. juni.

27. februar 2018

Septima Bytrumf i andet oplag

Septimas Bytrumf-kortspil - der er i inspireret af barndommens bilkort, men med friske data om danske byer - viste sig så populært, at alle sæt blev revet væk. Vi har derfor allerede nu fået produceret andet oplag af spillet.

Spillet er baseret på frie data, samme grundlag som Septima hviler på. Kom gerne forbi os til et slag Bytrumf.

Septima Bytrumf

2. januar 2018

Fødselsdag og Fredagsbar

I dag er det fem år siden Septima så dagens lys. Det håber vi du vil fejre med os, når vi holder fredagsbar og fødselsdag den 12. januar klokken 15.00 og frem læse mere her.

21. december 2017

QGIS-kursus d. 6/2-2018

QGIS er et open source GIS-program, der giver uanede muligheder for dataanalyser og visualisering. Kunne du tænke dig at komme igang – eller videre med – at bruge QGIS? Så er QGIS-kurset d. 6/2-2018 kl. 9-15.30 relevant.

I løbet af kurset vil du lære at hente forskellige typer af data ind i QGIS, og du kommer til at arbejde med forskellige typer af data-visualisering, samt udarbejdelse af kort. Du vil lære om søgninger i data, og hvordan data kan kobles ud fra geografi. På kurset vil vi desuden gennemgå redigering af eksisterende data og oprettelse af nye data. Vi slutter kurset af med at snakke om, hvordan du kommer videre med QGIS.

Kursusformen er en blanding af demonstrationer og prøv-selv-øvelser, så du får erfaring med selv at bruge QGIS. Der er plads til 8 personer på kurset, hvilket sikrer god tid til den enkelte.

1. december 2017

Nordmand til Septima

Vi forstærker endnu engang holdet. Vi er glade for i dag at kunne byde John Wika Haakseth velkommen i Septima. John er ansat som udvikler og kommer fra en stilling hos norske Norkart, hvor han har arbejdet med både frontend- og backendudvikling. John er kandidat i engineering and ict (geomatics) fra Norwegian University of Science and Technology.

8. november 2017

Septima Bytrumf

Septima sætter åbne data på kort. Vi har netop lanceret Bytrumf på Kortdage i Aalborg. Inspireret af barndommens bilkort, men med friske data om danske byer. Spillet er baseret på frie data, samme grundlag som Septima hviler på. Kom gerne forbi til et slag Bytrumf.

Septima Bytrumf

2. november 2017

Mød os i Aalborg

Den 8.-10. november er det igen tid til Kortdage, og vi har en masse spændende ting at vise! Kom og besøg os på vores stand, hvor vi fortæller mere om, hvad vi går og laver, og viser, hvordan vi har særligt fokus på brugervenlighed og design gennem hele processen.

Derudover holder vi fire oplæg, hvor Björn fortæller om, hvordan man kan lave lækre kort baseret på vector tiles dannet direkte i PostGIS, Mie fortæller succeshistorien om tre danske QGIS plugins og historien om byernes udvikling, og Gregers viser, hvordan man kan lave automatisk kvalitetskontrol af vandløb.

Vi håber at se mange af jer på vores stand.

Læs mere her Kortdage

31. oktober 2017

Stor aktivitet på Septima Widget

Det seneste år er der sket rigtig meget med Septima Widget. Flere kunder er kommet til, og en masse ny funktionalitet er tilføjet. Septima Widget bliver i dag anvendt i en række CMS - lige fra de mest kendte som Umbraco, Drupal og Sitecore til de mindre kendte. Flere kommuner bruger det blandt andet i forbindelse med kommuneplanen og salg af byggegrunde, men også Vejdirektoratet og Naturstyrelsen er flittige brugere af Septima Widget.

En af de nye ting, der er sket med Septima Widget, er den måde, vi nu kan lave avanceret symbolik i kortet på - herunder labels, geometri-processering og kombination af styles. Også den måde data håndteres på, er blevet forbedret. Nu er det for eksempel muligt først at hente data, når det skal bruges, at genindlæse data med et fast interval samt at hente data i forskellige projektioner.

I fremtiden vil der også ske mange nye ting i Septima Widget. Specielt på administrationssiden er der allerede nu planlagt forbedringer, så det bliver endnu nemmere at konfigurere Septima Widget. Vi modtager altid gerne forslag til forbedringer, ny funktionalitet og gode idéer på kontakt@septima.dk.

16. september 2017

Housewarming

vi vender plader fredag d. 6. oktober, kom og vær med til at fejre indvielsen af vores nye lokaler. Læs mere her reception

14. juli 2017

Septima sponsor for QGIS user conference

Septima er sponsor for den internationale QGIS user conference der afholdes i Nødebo på Københavns Universitet (Skovskolen). Ud over selve konferencen, er der arrangeret hackfest og udvikler workshop hvor QGIS udviklere fra hele verden samles. Der er i år deltagelse fra 28 forskellige lande. Septima har flere præsentationer på konferencen og skal blandt andet fortælle om udvikling af plugins til Kortforsyningen og søgninger i QGIS. Arrangementet afholdes den 2. til 11. august 2017 Læs mere på QGIS Nødebo

9. juli 2017

Studiejobs

Bliv en del af Septima holdet. Vi søger lige nu to studenter. Den ene med interesse og flair for bogføring og regnskab. Den anden med interesse for it-udvikling og GIS. Læs mere på Septima jobs

15. juni 2017

Septima taler på FOSS4G og JS.Geo i Boston

Den årlige store internationale konference for open source geodata software afholdes i år i Boston. Septima er som altid stærkt repræsenteret med fire deltager. Vores egen Björn Harrtell skal holde et indlæg om ‘Protobuf based output formats for PostGIS’ på hovedkonferencen. Björn er derudover blevet inviteret til at tale på den tilstødende JS.Geo konference, hvor der også er indlæg fra blandt andet Carto, Mapbox, Mapzen, ESRI, Cesium og IBM. De to konferencer tiltrækker Open Source GIS-udviklere fra hele verden. Udover Björn deltager vi også med Niels Kjøller, Bo Overgaard og Martin Bjærge Jensen. Læs mere om FOSS4G.

11. maj 2017

QGIS begynderkursus onsdag d. 14 juni

Kunne du godt tænke dig at bruge open-source GISprogrammet QGIS til at vise, koble, digitaliser og søge i data? Dette - og meget mere - har du mulighed for at lære på vores QGIS begynderkursus onsdag d. 14 juni (kl. 10-16). Kursusformen er en blanding af demonstrationer og prøv-selv-øvelser, så du får erfaring med selv at bruge QGIS.

Læs mere om vores QGIS-begynderkursus.

27. april 2017

Ny profil på holdet

Vi fortsætter vores fokus på at udvikle brugervenlige løsninger med høj visuel kvalitet. Derfor er vi meget glade for at byde Sofie Gjedde-Simonsen velkommen som ny UI/UX designer i Septima. Sofie har arbejdet med udviklings- og rådgivningsopgaver indenfor brugergrænsefladedesign de sidste 10 år hos Atkins.

20. marts 2017

Kom til fredagsbar i Septima

Vi gentager succesen med at invitere gode venner af huset til fredagsbar. Du er derfor meget velkommen til at kigge forbi fredag den 31. marts, hvor vi byder på øl, vin og vand fra klokken 15 og et par timer frem. Det foregår hos os på Frederiksberggade 28. Vi håber, at mange har lyst til at deltage - vi lover det bliver hyggeligt.

8. marts 2017

Björn Harrtell - Ny PostGIS kerneudvikler

I Septima ser vi ekstra meget frem til frigivelsen af PostGIS 2.4.0 senere i år, da den indeholder et par nye funktioner udviklet af Björn Harrtell, der er ansat som seniorudvikler i Septima. Koden som Björn har bidraget med gør det muligt direkte at producere optimerede binære Mapbox Vector Tiles og Geobuf i databasen. Disse formater udgør fundamentet i den næste generation af fleksible og high performance GIS løsninger. Siden disse bidrag har Björn fået status som kerneudvikler på PostGIS. Vi ser i Septima et stort potentiale i den nye teknologi og er stolte over, at Björn bidrager til en så vital komponent som PostGIS.

1. marts 2017

Septima udvider med endnu en udvikler

I dag starter Mads Phikamphon som seniorudvikler hos Septima. Mads har mange års erfaring indenfor udvikling i .NET/C# og med søgemaskineoptimering (SEO). De sidste 11 år har Mads været selvstændig konsulent. Hos Septima vil Mads indgå i vores erfarne hold af it-udviklere.

2. januar 2017

Endnu en ny profil på holdet

Med 2016 bag os starter vi året med en god nyhed. Niels Kjøller Hansen indgår nu i vores stærke team, hvor han skal arbejde med udvikling i PostgreSQL og QGIS samt drift af vores hostingmiljøer. Niels er uddannet geoinformatiker og har en kommunal baggrund, senest fra Frederiksberg Kommune, hvor han har være med til at flytte grænserne for hvad man, med den rigtige infrastruktur, kan få ud af kommunens data.

8. december 2016

Nyregistrering af erhvervsejendomme i BBR

Ejere og administratorer af erhvervs- og landbrugsejendomme får brev fra SKAT i forbindelse med en ny og mere detaljeret registrering af erhvervs- og landbrugsejendomme i BBR. SKAT har etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen. Septima har udviklet it-systemet ERNST, der anvendes til opgavestyring af de over 250 tusinde udsendelser og nyregistreringer. ERNST samler tillige information fra en række datakilder, og giver medarbejderne et samlet overblik over oplysninger om ejendommen. ERNST har været i drift siden udsendelser af de første breve til ejendomsejer i november 2016.

28. november 2016

Septima og KMD vinder GeoDanmark udbud

GeoDanmark er det fælles administrative kortgrundlag i det offentlige. I dag produceres kort til administrative formål af GeoDanmark, der drives af kommunerne og staten i fællesskab.

Septima og KMD skal udvikle nyt system til vedligehold af GeoDanmark-data. Se mere på geodanmark.dk.

3. november 2016

Bronze sponsor for QGIS

Septima vil gerne støtte den fortsatte udvikling af QGIS, derfor er Septima nu bronzesponsor for QGIS.

24. oktober 2016

Ny profil på holdet

I dag starter Björn Harrtell som seniorudvikler hos Septima. Björn deltager i udviklingen af OpenLayers og GeoServer, og han er manden bag JSTS, der er udbredt til geometrioperationer i webløsninger verden over. Med Björn styrker vi vores hold af stærke it-udviklere, der brænder for arbejdet med geografiske data. Björn er uddannet inden for Computer Engineering og kommer fra en stilling som udvikler hos Sweco Position i Malmö.

6. september 2016

Ny oversigt over vores QGIS-relaterede produkter

Overvejer du migrering til QGIS? Er du interesseret i QGIS-support eller QGIS-kurser? Eller måske at få udviklet et plugin til QGIS? Eller hjælp til QGIS Server?

Dette og meget andet kan du læse mere om på vores nye QGIS-site.

16. august 2016

Mød os til FOSS4G i Bonn

Når udviklere af open source-programmer og -komponenter til GIS og geodata samles til den årlige FOSS4G-konference, er Septima naturligvis med. Vi deltager med fem mand, og Hans Gregers Petersen skal på konferencen holde indlæg om de danske frie grunddata og grunddataprogrammet. Septima er bidragsyder og udvikler på en række open source-projekter og laver dagligt udvikling og rådgivning baseret på denne gruppe af produkter. Vi håber at møde både kunder og samarbejdspartnere på konferencen.

11. juli 2016

Nyt plugin til QGIS giver nem adgang til Kortforsyningens data

For Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har Septima har udviklet et plugin til QGIS, der giver nem adgang til Kortforsyningens data.
Pluginet er på under to uger blevet downloadet mere end 500 gange. Læs mere om plugin’et her.

Dette er endnu et plugin i rækken af Septima-udviklede plugins, der øge funktionaliteten i QGIS.
Kontakt os, hvis du har brug for at få udviklet særlig funktionalitet til QGIS.

24. juni 2016

Tjek badevandstemperatur og badevandskvalitet med Widget

Det er varmt. Skal du på badetur? Hvilket sted skal du vælge? Tjek badevandstemperatur og badevandskvalitet med Septima Widget.

Data med badevandstemperatur og badevandskvalitet hentes fra DHI.

Se flere eksempler på, hvordan Septima Widget kan bruges

8. juni 2016

Unge GIS Brugere inviteres på virksomhedsbesøg

Onsdag den 15. juni kl. 16.00 har Septima inviteret Unge GIS Brugere (og andre interesserede) på besøg her på Frederiksberggade 28. Vi viser noget af det, som vi arbejder med for tiden, blandt andet implementering af ‘on-the-fly’-hillshading i QGIS, geografiske analyser i PostgreSQL-database, brugervenlige kort, nye smarte digitaliseringsværktøjer og meget mere. Vi glæder os. Læs mere her på facebook

18. april 2016

Septima på ESRI brugerkonference

Septima udstiller på den Danske ESRI-Brugerkonference 2016, som afholdes i Korsør den 10-11. maj. På konferencen fokuserer vi på at vise Septima Search og Septima Widget, der er udviklet til at kunne anvende services fra ArcGIS Online, Server og Portal.

13. marts 2016

QGIS workshop om analyser til klimatilpasning

I starten af marts holdt Septima workshop om QGIS’ stærke analyseværktøjer for ni fynske kommuner. Kommunerne er nu klædt på til at kunne foretage væsentlige analyser, blandt andet til at identificere arealer, der oversvømmes ved havvandsstigning og til at bruge QGIS til understøttelse af klimatilpasningsarbejdet.

4. marts 2016

Fri Grunddata er en gamechanger

Version2 har bragt en artikel om, hvordan private virksomheder kan udnytte grunddata. Bo Overgaard fra Septima er citeret flere steder i artiklen, der bringes i kølevandet på ‘Gode Grunddata På Vej’ - et arrangement, som Digitaliseringsstyrelsen afholdt den 1. marts i Industriens Hus. Artiklen på version2

16. februar 2016

Gode Grunddata På Vej

Den 1. marts inviterer Digitaliseringsstyrelsen til ‘Gode Grunddata På Vej’ - et arrangement, der skal informere om de forandringer og muligheder, som følger med de forbedrede grunddata. Bo Overgaard fra Septima skal til arrangementet fortælle om, hvordan virksomheder kan skabe værdi med grunddata.

16. februar 2016

Nomineret til Digitaliseringsprisen 2016

Når Digitaliseringsprisen 2016 uddeles på konferencen ‘Offentlig Digitalisering 2016’ i Aarhus til marts, er Egedal Kommunes vision om at skabe en borgerrettet spildevandsplan med i opløbet. Et stærkt samarbejde mellem kommunikationsvirksomhed Operate, Septima og Egedal Kommune har bragt mitspildevand.dk ind som en ud af tre finalister i kategorien ‘Effektiviseringsprisen.’

8. december 2015

Vi forstærker holdet

Mie Winstrup vil fra januar indgå i vores hold af QGIS-eksperter, som tilbyder udvikling af plugins, kurser, support og rådgivning. Mie er uddannet geoinformatiker og kommer fra en stilling som GIS-specialist i Niras, hvor hun har arbejdet med forsyning og klimatilpasning. Mie er medlem af bestyrelsen i den danske QGIS-brugergruppe.

5. december 2015

Boligsocial monitorering

Septima er i gang med udvikling af en lettilgængelig løsning til boligsocial monitorering - blandt andet baseret på data fra FLIS. Løsningen udvikles i tæt samarbejde med Svendborg Kommune.

26. november 2015

Septima trækker værdi ud af geodata

Ud fra grunddata beregner vi i Septima en række mål til Skatteministeriet til brug i den nye ejendomsvurdering. Vi beriger blandt andet de danske adresser og bygninger med mål for udsigt og giver dermed indsigt i, om et hus har en stor eller lille herlighedsværdi. Derudover beriger vi de mange data med score for udsigt og afstand til andre herligheder, ligesom vi også beregner, om man ligger i “første række” til stranden eller ej. Alt dette er ganske vigtige faktorer i værdisætningen af en ejendom. Algoritmer og ‘knowhow’ kan også bruges til scoring og værdisætning i den private sektor.

20. august 2015

Når data skaber indsigt!

Septima skal fortælle om “Anvendelse af grunddata i praksis” på KMD’s “Når data skaber indsigt!”-arrangement i Aarhus den 14. september, Ballerup den 15. september, og Odense den 16. september​​ - Vi har mange gode eksempler og håber at se mange af vores nye og eksisterende kunder.

17. august 2015

Septima på Digitaliseringsmessen15

Septima udstiller på Digitaliseringsmessen ‘15 i Odense Congress Center den 1. oktober 2015. Messen er målrettet de danske kommuner og en række statslige institutioner. Over 100 private leverandører udstiller på messen, der sidste år tiltrak 2.000 deltagere.

Septima udstiller i hal B, så kom forbi og besøg os.

Læs mere om digitaliseringsmessen

25. juni 2015

Køge Kommune beregner selv effekten af tiltag mod oversvømmelse

Køge Kommune kan nu lynhurtigt beregne effekten af forskellige tiltag mod oversvømmelse.

Septima har leveret et stykke software, som gør Køge Kommune i stand til selv at foretage ændringer i terrænmodellen, som for eksempel oprettelse af en sluse og derefter beregne effekten af ændringerne i forhold til oversvømmelser. Hele processen foregår på medarbejderens egen PC, og en fuld genberegning for hele kommunen kører på under fem minutter. På denne måde kan Køge Kommune meget hurtigt afprøve ideer til sikring mod oversvømmelse.

Output fra programmet kan indlæses i et GIS, hvor yderligere analyser såsom berørte husstande, vandspejlskoter, vandvolumen og så videre kan foretages.

Læs mere om beregningerne her

12. juni 2015

Ny UX/UI senior konsulent hos Septima

Brian Haunstrup starter den 1. juli som UX/UI seniorkonsulent hos Septima.

Brian har stor erfaring med området og skal være med til at sikre, at løsningerne, som Septima leverer, både er brugervenlige og intuitive.

Brian kommer fra et job hos Tradeshift, men har tidligere arbejdet med kort og geodata.

9. juni 2015

QGIS i Citrix-miljø

Septima har hjulpet Kalundborg Kommune med at etablere QGIS som en del af et Citrix-miljø uden installation på lokale pc’ere. Der er tale om en central opsætning af blandet andet WMS, WFS og Database.

9. juni 2015

Septima taler til FOSS4G-Europe

Gregers Petersen skal tale til FOSS4G-Europe om de frie grunddatas indvirkning på danske firmaer og samfund. FOSS4G-Europa afholdes i Como, Italien, fra den 15. til 17 juli. På konferencen samles udviklere af open source.

15. april 2015

Septima på ESRI brugerkonference

Den årlige danske ESRI-brugerkonference afholdes i København den 19. - 20. maj. Septima deltager på konferencen og har en stand på udstillingen. Septima tilbyder en række services og produkter, der spiller sammen med både ArcGIS Online og ArcGIS Server. På udstillingen vil vi blandt andet præsentere Septima Widget. Septima Widget anvendes af 15 kunder, der alle ønsker moderne og brugervenlige kort på deres hjemmesider.

24. februar 2015

Ansøgninger på Virk.dk

Som led i “Bølge 3”-udruldningen af digitale selvbetjeningsløsninger har Septima for Ikast-Brande Kommune implementeret et formularmodul til indberetning af blandt andet “Ansøgning om anbringelse af container mv. på veje” på Virk.dk. Formular er et open source-produkt, som kan anvendes til opsætning af avancerede indberetningsformularer med og uden kort. Modulet anvender Spatial Suite som backend og kan udvides til at understøtte andre backend systemer. Formularmodulet understøtter muligheden for straksafgørelser, og der er etableret integration til ESDH.

Læs mere om selvbetjeningsløsninger fra Septima

17. februar 2015

Septima Search i GC2

For Ballerup Kommune er vi ved at udvikle Septima Search-integration til kommunens GC2-platform. GC2, eller GeoCloud2, er en open source platform udviklet af MapCentia. Med integrationen i GC2 får Ballerup Kommune mulighed for fritekstsøgning i alle kommunens geodata. I dag anvendes Septima Search af 25 kunder, og komponenten fungerer sammen med en række offentlige webtjenester: Elastic Search, GeoServer, Spatial Suite, ArcGIS Server, CartoDB og nu snart også GC2.

Mere information om Septima Search

16. januar 2015

Udvidelser til Septima Widget

Skal der kort på hjemmesiden, vælger mange Septima Widget. Vores produkt anvendes nu af 14 kunder og udvides løbende med nye funktioner. Senest er der kommet mulighed for, at brugeren kan filtrere i data. Desuden er der nu understøttelse for cluster- og heatmaps. Septima Widget fungerer sammen med de fleste webGIS-systemer og fungerer på tablet, mobil og i almindelige browsere.

Få mere information om Septima Widget

16. januar 2015

Tomme boliger

Septima har for Københavns Kommune udviklet et system til registrering og administration af tomme boliger i kommunen. Formålet er at sikre en effektiv udnyttelse af boligmassen. I systemet registreres hvilke boliger, der er tomme, hvor længe de har været det og eventuelle dispensationsårsager for boligernes manglende benyttelse. Endvidere anvendes systemet til at håndtere den løbende sagsbehandling mellem kommunen og ejer eller administratorer, som har forpligtelsen til at sørge for fortsat beboelse. Systemet integrerer til CPR, BBR og ESR.

2. januar 2015

Skyggekort

Septima har udviklet et skyggekort baseret på Danmarks Højdemodel. Skyggekortet viser slagskygger fra både bygninger og beplantning. Brugeren kan angive en dato og tidspunkt, hvorefter servicen beregner skyggekortet ud fra solens placering. Vi udbyder tjenesten som WMS, og den kan dermed anvendes i desktop såvel som WebGIS-løsninger. Skyggerne beregnes som vektordata, og vi kan således udregne, hvor mange potentielle solskins-kvadratmeter-timer, der vil være på en given grund eller bestemme hvilke veje, der ligger mest i skygge.

Se en demo på Septima Labs

2. januar 2015

Septima på Grønland

Septima skal bistå Asiaq med digitalisering af deres omfattende arkiv, der indeholder materiale tilbage fra 50’erne.

2. januar 2015

GeoDanmark-editor

Septima lancerer en webbaseret GeoDanmark-editor, der anvender webservice-snitfladerne i FOT2007. I første omgang præsenterer vi GeoDanmark-editoren som et modul til Spatial Suite. Med GeoDanmark-editoren bliver det muligt at vedligeholde temaerne: Bygning, Havn, Sø, Vandløbsmidte, Teknisk areal, Vejkanter og Vejmidte.

5. november 2014

Besøg Septimas garage

På Kortdage i Aalborg kan du møde os på værkstedet.

Vi er otte geodata-mekanikere, der med oliekande og det rette værktøj kan få systemerne til at spille.

Vi viser mange af de nyeste sager frem og tager gerne en snak om tuning og tophastighed.

På Kortdage deltager Septima med fem faglige indlæg

Onsdag

kl. 12.00 Christian Fischer, Historien om Hans og Ulla - to brugere af danske adresser

kl. 14.00 Klavs Pihlkjær, Er det “Big Data” - eller bare “databerigelse”?

kl. 16.30 Hans Gregers Petersen, Isokron-bestemmelse

kl. 17.00 Asger Sigurd Skovbo Petersen, Vector tiles - en ny teknologi til webkort

Torsdag

kl. 10.30 Bo Overgaard, Open Source - licens og forretning

Vi håber, at se mange på værkstedet den 19. til 21. november i Aalborg Kongres- & Kulturcenter - vi står på stand 27.

5. november 2014

Septima går “Down-under”

Ulla Mazzoli fra Geodatastyrelsen, Henrik Larsen fra Naturstyrelsen og Christian Fischer fra Septima har været på besøg hos Planlægnings- og Miljøstyrelsen i New South Wales, Australien. New South Wales står for at skulle implementere et “ePlanning-system” i delstaten og har i den forbindelse foretaget en verdensomspændende screening for at få input.

Måden, vi gør det på i Danmark, har inspireret New South Wales, og den lille delegation blev inviteret “down-under” for at fortælle om erfaringerne fra Danmark herunder PlansystemDK. Christian Fischer fra Septima har i flere omgange bistået delstatsregeringen i New South Wales blandt andet med teknisk review af udbudsmateriale.

Emnerne på dagsordenen var blandt andet PlansystemDK, Det danske grunddataprogram, Adresse-businesscase, Inspire, Åbne snitflader og Open Source.

30. oktober 2014

Septima partner med CartoDB

CartoDB er med kunder som The Guardian, Newsweek og Wall Street Journal blandt andet kendt for kort til effektiv kommunikation. CartoDB tilbyder en platform, hvor det er hurtigt og enkelt at lave visualiseringer af egne data på kort. CartoDB er en cloudbaseret tjeneste til at lave kort, analyser og visualiseringer til både mobil og web.

Septima tilbyder rådgivning og undervisning samt udvikling af applikationer på CartoDB. Vi kan hjælpe med integrationer til eksisterende GIS-platforme. CartoDB er den eneste tjeneste, der har fuld realtids-adgang til data fra Twitter. Septima har allerede udviklet Septima Search til platformen.

CartoDB

10. oktober 2014

OpenFKG

For KL har Septima udviklet en fysisk implementering af FKG-datamodellen til PostgreSQL. Implementeringen bygger på den seneste version 2.4 af datamodellen og understøtter anvendelse fra QGIS og MapInfo.

1. oktober 2014

Septima udvider

I dag starter Niels Kjellow som endnu en stærk profil på holdet. Niels har 14 års erfaring med geografiske data, webudvikling og databaser. Niels har primært fungeret som udvikler, men også som projektleder, for både private og offentlige virksomheder. Niels kommer fra en stilling hos JO Informatik, hvor han blandt andet har arbejdet med udviklingen af danmarksadresser.dk og Geodatastyrelsens portal til indberetninger af fejl og mangler i geografiske datasæt. Velkommen på holdet til Niels.

12. september 2014

Septima med Asger i spidsen vinder bedste kort på FOSS4G

På dette års FOSS4G-konference i Portland er Septima med Asger i spidsen blevet valgt som vinder af bedste kort i kategorien “Best open source software integration” og næstbedste kort i kategorien “Best overall cartographic display”: http://2014.foss4g.org/map-gallery/. Læs mere om kortets tilblivelse her

4. september 2014

Studentermedhjælper søges til DEVOPS

Vi søger en dygtig studerende primært til driftsstøtte på vores NIX-miljø 7-10 timer ugentligt.

Vi kører Ubuntu/Debian-servere i Amazon’s cloudmiljø (AWS) og søger en dygtig studentermedhjælper til de ugentlige driftsopgaver. Arbejdet består i hovedtræk af følgende opgaver, der i høj grad vil ske i samarbejde med vores driftsansvarlige:

 • Præventivt vedligehold (opdatering) af pakker og services
 • Udvikling af shell og deploy scripts mv til at forbedre det daglige driftsarbejde
 • Idéer og sparring omkring idriftsættelse af nye services
 • Test og idriftsættelse af nye services
 • Dokumentation af processer i forbindelse med scripts, test og idriftsættelse
 • Videreudvikling/omlægning af eksisterende servere og netværksstruktur

Vi forestiller os, at der derudover - alt efter muligheder, tid og evner - vil blive tale om inddragelse i andre arbejdsopgaver, f.eks. små udviklingsopgaver, i vores egentlige projekter. Vi forestiller os også at det bliver et længerevarende engagement, hvor du og vi ser mulighederne for at dygtiggøre hinanden.

Du er ingeniørstuderende (eller lignende) med flair for NIX og erfaring med Debian/Ubuntu - du har f.eks. selv en eller flere Debian/Ubuntu server(e), som du leger med. Du er vant til at bruge Bash og har et godt kendskab til en eller flere af følgende sprog/teknologier: Python, JavaScript, WSGI, Java, Tomcat, Apache. Har du også leget med Windows Server, - er det selvfølgelig ikke en ulempe.

Send din ansøgning til e-mail eller skriv til samme adresse for nærmere oplysninger, eller ring til os på 7230 0672.

21. juli 2014

Klient til bygningsgeokodning

Septima har indgået en aftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om udvikling af en standardklient til vedligehold af sammenhængen mellem BBR- og FOT-bygninger. Klienten benævnes Bygningsgeokoder (BGK).

De overordnede mål med BGK er:

 • at etablere en applikation, som er enkel og intuitiv at bruge, således at kommunerne kan foretage bygningsgeokodning i forbindelse med den løbende sagsbehandling;
 • at kunne vedligeholde BBR elementet “Bygningspunkt” og FOT-elementet “Bygning” med reference til BBR;
 • at kunne foretage opdelinger og sammenlægninger af FOT-bygninger;
 • at kunne vedligeholde FOT-elementet “Bygning_BBRPunkt”;
 • at standard- og forretningsregler i FOT overholdes (eksempelvis i forbindelse med opdeling og sammenlægning af bygninger).

BGK er en løsning, som direkte opdaterer i BBR og FOT (uden mellemdatabaser) og vil være en landsdækkende web-klient uden binding til proprietære GIS-applikationer eller andre komponenter. Klienten vil kunne åbnes fra BBR-kommune eller stand-alone.

BGK udvikles som et led i MBBL’s deltagelse i et projekt, som har til formål at fremme bygningsgeokodning i kommunerne.

11. juli 2014

Timelaps kort til Politiken.dk

Septima har lavet et kort til Politikens hjemmeside, hvor man kan se udvikling i salgspriser og salgstider for huse og lejligheder. Løsningen anvender koden fra en løsning til visualiseringer af boligsociale data, vi har udført for Frederiksberg Kommune.

Se kortet på pol.dk

10. juni 2014

Ledelsesinformation på kort

Septima har for Frederiksberg Kommune udviklet en ny og moderne kortløsning til visualiseringer af boligsociale data.

Målet har været at lave et kort, der kan anvendes af beslutningstagere og politikere. Vi har derfor udviklet en let anvendelig brugergrænseflade optimeret til iPad og tablets. Løsningen bygger videre på det arbejde, vi har lavet i forhold til socioøkonomiske kortvisualiseringer. Udviklingen er betalt af Frederiksberg Kommune og løsningen er Open Source.

Kode inklusiv eksempler er publiceret på GitHub

Vi håber, at der er mange, der har lyst til at bruge løsningen - og ikke mindst bidrage til den videre udvikling.

3. juni 2014

Datafordeleren

Digitaliseringsstyrelsen har valgt KMD som leverandør af Datafordeleren.

Septima har bistået KMD i tilbudsfasen og skal også fremadrettet hjælpe KMD med etableringen af Datafordeleren. Septima skal blandt andet bidrage til udviklingen af de services, der skal udstille Geodatastyrelsens geografiske data.

Det er en meget spændende og krævende opgave, som vi ser frem til at løse sammen med de andre parter på holdet og ikke mindst med kunden. Aftalen om Datafordeleren forventes underskrevet midt i juni, når stand-still perioden er afsluttet.

26. maj 2014

Smugkig på Danmarks højdemodel

Se de nye data fra Danmarks Højdemodel 2014. Septima har processeret GSTs rå punktskydata fra foråret 2014 til en overflademodel og en terrænmodel i 40cm opløsning. Det ser virkelig lovende ud. Se mere på Septima Labs

15. maj 2014

Septima Statistik og boligsociale kort

Gennem flere projekter har Septima hjulpet kunder med visualiseringer af data og statistikker på kort. Senest har vi lanceret Septima Statistik som et modul til Spatial Suite. Modulet kan både formidle kvadratnetdata fra Gis Group/Geomatic og organisationens egne data.

Septima har for Frederiksberg Kommune lavet det boligsociale kort, hvor hovedformålet er at give politikere og beslutningstagere indsigt i data via et kort. Løsningen er uafhængig af GIS-platforme og optimeret til tablets.

26. marts 2014

SKATs ejendomsvurdering

Septima hjælper SKAT med udvikling af en ny model for ejendomsvurdering. Til arbejdet med den nye model beriger vi data om hver ejendom i Danmark med en lang række egenskaber. Vi har blandt andet beregnet hvor meget havudsigt der er, om ejendommen ligger i første række til vandet, og hvor langt der er til nærmeste skov. De frie grunddata indgår i stort omfang.

Opgaven ligger godt i forlængelse af vores arbejde med at lave geografi om til tal - for eksempel hvilken skole er den nærmeste for hver enkelt elev i kommunen?; hvor skal jeg placere virksomheden for, at medarbejderne kommer hurtigst på arbejde osv.

26. marts 2014

Nye DAGI-temaer

Postnummerdistrikter har i lang tid været et tema i DAGI. En mangel har været, at Københavns og Frederiksbergs gadepostnumre har været puljet sammen, så man reelt ikke kan aflede et postnummer ud fra geografien. For eksempel er “København K” i DAGI registreret som et postdistrikt: “1000-1499”. Septima hjælper Geodatastyrelsen med at etablere et DAGI-tema med gadepostnumre, som retter op på det. Bynavne kommer i samme ombæring med i DAGI-samlingen.

19. februar 2014

Er det svært at finde en p-plads?

Københavns Kommune tæller jævnligt antallet af parkerede biler morgen, middag og aften på en lang række veje i kommunen. Septima har udviklet et værktøj, der kan beregne belægningsgraden inden for gåafstand fra en adresse eller et udpeget punkt. Belægningsgraden er antallet af p-pladser set i forhold til antallet af parkerede biler.

19. februar 2014

Hvem har havudsigt?

Septima har gennem noget tid arbejdet med databerigelse. Vi har regnet afstande til skov, sø, motorveje og meget andet. Vi regner både luftlinjeafstande og køreafstande/-tider via vejnettet. Senest har vi optimeret vores algoritmer, så vi nu har beregnet et mål for, hvor god udsigt man har til hav og sø. Beregningerne er foretaget for alle danske adresser.

Flere af vores kunder har fået foretaget masseberegning på køretider og afstande mellem egne data - for eksempel mellem alle elever og alle skoler i en kommune.

19. februar 2014

Go Basic med kort

Go Basic er en open source CMS-pakke udviklet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og anvendes blandt andet af en række ministerier og styrelser. Septima har for Geodatastyrelsen udviklet et kortmodul, som gør det let at anvende kort fra Kortforsyningen i Go Basic. Læs mere om Go Basic

16. januar 2014

Septima i Norge

På konferencen Kursdagene 2014 i Norge var Gregers blandt hovedtalerne. Gregers holdt et indlæg om Grunddataprogrammet i Danmark og de danske erfaringer med frie grunddata. Se Gregers prsentation

16. januar 2014

QGIS i Grønland

Asger og Martin fra Septima skal i slutningen af februar til Grønland, hvor de blandt andet skal holde kursus i QGIS for Asiaq. Martin har et indgående kendskab til Grønland, hvor han gennem flere år var ansat hos Grønlands Selvstyre og har blandt andet stået for etableringen af NunaGIS. Dermed fortsætter Septima med at tilbyde skræddersyede kurser i QGIS på højt niveau.

19. december 2013

Forudsigelse af vandskaderisiko

Septima skal nu hjælpe forsikringsbranchen med at drage værdi ud af de frie grunddata fra GST. Sammen med Gis Group skal vi lave en forudsigelse af vandskaderisikoen ved skybrud for alle adresser i Danmark. Vi beregner over 20 prædiktorer, som sammen med vores kundes data om skader skal give en model. Vi er glade for nu også at skulle hjælpe forsikringsbranchen og endnu en gang lave spændende datasammenstillinger og tunge beregninger.

9. oktober 2013

Trappetilmelding

Septima har for Naturstyrelsen udviklet www.trappetilmelding.dk. Systemet er udviklet som led i regeringens vækstplan og er rettet mod ejendomme med erhvervsmæssig virksomhed, som kan opnå en reduktion i vandafledningsbidraget. Septima har udviklet løsningen, der blandt andet indeholder integrationer til NemLog-in og MBBL’s officielle adressetjenester.

1. oktober 2013

Datavask af Energimærker

Septima har bistået Energistyrelsen med datavask af energimærker på ejendomme og bygninger under Energimærkningsordningen. Opgaven indeholder datavask af adresser ved hjælp af Septimas algoritmer til parsing og validering af adresser op mod BBR’s adresseregister. Derudover en korrektion og forædling af data, så de officielle nøgler fra BBR kan benyttes i løsningen fremover. Datavasken har blandt andet til formål at kunne udstille energimærker til Diadem gennem services.

19. september 2013

Septima Search i Sverige

Mange af vores danske kunder har set værdien i effektive søgninger. Med Septima Search er det muligt at søge i lokale data og services, som SmartAdresse og Geosearch fra GST i et enkelt søgefelt. Stenungsund Kommune har nu også set værdien i effektiv adgang til data - se løsning på Stenungsund kortside

19. august 2013

Septima afgiver høringssvar vedr. Fælles Kommunale Geodata (FKG)

KL/FKG har opfordret interessenter til at indlevere høringssvar i forbindelse med udvikling af fysisk implementering af FKG-datamodel.

Septima har indsendt vore bemærkninger til høringsmaterialet og har valgt at offentligøre vores bemærkninger - læs vores høringssvar her.

Vi mener, det er vigtigt, at der er størst mulig åbenhed om FKG og bakker derfor op om KL/FKG’s initiativ. Septima tog for godt en måned siden initiativ til OpenFKG, der er en open source implementering af FKG datamodellen i PostgreSQL/PostGIS - her kan du læse mere om OpenFKG.

14. august 2013

Septima i medierne

Hen over sommeren er vores virksomhed blevet omtalt i flere medier. Først var der et indslag i 19-Nyhederne på TV2 den 24. juli. I indslaget er der et interview med Christian Fischer.

Den 30. juli bragte Børsen en artikel om stigningen i antallet af nyetablerede virksomheder. Septima var omtalt som eksempel på en nyetableret virksomhed. Artiklen indeholder et interview med Christian Fischer, der fortæller om vores virksomhed, og hvad vi tilbyder af ydelser eksempelvis med afsæt i de fri grunddata. Du kan læse artiklen, hvis du har abonnement på Børsen på: Børsen

Politiken.dk bragte artiklen ‘Nordea efter halvering af kasser: Der kan komme flere lukninger’, hvor Septima har “adressevasket” og geokodet storbankernes filialer og lavet et interaktivt kort til artiklen. Eksemplet viser, hvordan kommunikation med kort er let og intuitivt at forstå.

2. juli 2013

OpenFKG - Open source FKG database

I Septima har vi arbejdet på en implementering af FKG-datamodellen i PostgreSQL/PostGIS, og vi har besluttet at gøre projektet open source. Det betyder, at alle kan anvende implementeringen kvit og frit. Vi håber, at initiativet bliver vel modtaget, og at der er mange, der vil bidrage til projektet. Læs mere på OpenFKG

28. maj 2013

Septima på Offentlig digitalisering 2013 - på vej mod d-land konference

Den 22-23. maj afviklede Dansk IT for første gang den årlige digitaliseringskonference, som den tidligere IT- og Telestyrelse har gennemført de sidste mange år. Septima deltog med et indlæg i sessionen med “Mulighederne for at frigive data, og hvorfor de offentlige myndigheder ikke bør tøve”. Her fortalte Bo Overgaard fra Septima sammen med Peter Brodersen fra Korruption / findvej.dk om de mange muligheder, der er i frie (grund)data. Sessionen blev meget godt modtaget og fik den bedste deltagerbedømmelse af samtlige sessioner på hele konferencen. Hans Gregers Petersen fra Septima deltog i CodeLab og arbejdede under konferencen med eksempler på, hvordan man kan skabe værdi med frie data. Læs mere om konferencen på Dansk IT

10. april 2013

Septima indgår aftale med Grontmij om udvikling på Spatial Suite

Spatial Suite er et af de mest anvendte WebGIS-produkter på dat danske marked, og det anvendes også af styrelser og private virksomheder. Septima har lavet en aftale med Grontmij, der sikrer os adgang til nye versioner af Spatial Suite og mulighed for support fra Grontmijs udviklere.

Vi ser en stor fordel i at kunne tilbyde Spatial Suite-kunder moduler, som eksemplevis ruteoptimering og sigtelinje. Det er med til at gøre det lettere for vores kunder at anvende løsninger udviklet af Septima. Samtidig får Spatial Suite-kunder et endnu større udbud af funktionalitet til platformen.

5. marts 2013

Ruteoptimering til Skanderborg Kommune

For Skanderborg Kommune skal Septima levere en ruteoptimeringsapplikation. Skanderborg Kommune bruger - som så mange andre kommuner - betydelige ressourcer på transport af børn med særlige behov.

Befordring af elever til specialundervisning koster de danske kommuner næsten 1 milliard kroner årligt, og samlet anvender kommuner og regioner 3,9 milliarder på kørsel.

Med det nye system fra Septima får planlæggerne et nyt og meget hurtig værktøj, der kan være med til at finde besparelsesmuligheder. I første omgang er det børne- og ungeforvaltningen i kommunen, der tager systemet i brug, men da det er webbaseret, vil det kunne anvendes inden for en lang række andre områder.

Løsningen anvender Septimas Ruteservice, der er udvidet med et Traveling Salesman modul.

8. februar 2013

Septima lancerer Ruteservice

Septima har lanceret en ny ruteberegningsservice, der anvender Open Street Map (OSM) data. Prøv vores demo på Septima Labs - lige nu med cykelruter og bilruter.

 • Septimas ruteservice er hurtig og kan foretage ruteberegninger på brøkdele af et sekund.
 • OSM indholder flere cykelstier end noget andet rutenet i Danmark. Alle kan gøre OSM bedre ved at bidrage.
 • Omlægninger af veje, svingrestriktioner med videre kommer oftest med i OSM langt tidligere end i andre rutenetværk.
 • Ruteservicen kan let integreres i forskellige kortvisningsteknologier som eksempelvis Open Layers og Leaflet samt kan integreres i egne løsninger (Web-GIS og lignende).
 • Ruteservicen kan tilpasses andre behov - for eksempel lastbilrute, gårute, “smuk” rute.

Kontakt os på kontakt@septima.dk for mere information.