Det seneste år er der sket rigtig meget med Septima Widget. Flere kunder er kommet til, og en masse ny funktionalitet er tilføjet. Septima Widget bliver i dag anvendt i en række CMS - lige fra de mest kendte som Umbraco, Drupal og Sitecore til de mindre kendte. Flere kommuner bruger det blandt andet i forbindelse med kommuneplanen og salg af byggegrunde, men også Vejdirektoratet og Naturstyrelsen er flittige brugere af Septima Widget.

En af de nye ting, der er sket med Septima Widget, er den måde, vi nu kan lave avanceret symbolik i kortet på - herunder labels, geometri-processering og kombination af styles. Også den måde data håndteres på, er blevet forbedret. Nu er det for eksempel muligt først at hente data, når det skal bruges, at genindlæse data med et fast interval samt at hente data i forskellige projektioner.

I fremtiden vil der også ske mange nye ting i Septima Widget. Specielt på administrationssiden er der allerede nu planlagt forbedringer, så det bliver endnu nemmere at konfigurere Septima Widget. Vi modtager altid gerne forslag til forbedringer, ny funktionalitet og gode idéer på kontakt@septima.dk.