Af: Mie Winstrup - 13. februar 2018

QGIS 3.0 kommer den 23. februar

Nu er der kun 10 dage til den nye hovedversion det populære open source GIS-program, QGIS, frigives.

QGIS3 kan fra den 23. februar downloades fra www.QGIS.org. Du kan sagtens have både QGIS2 og QGIS3 installeret på din computer. Planen er, at QGIS3 bliver til long-term-release et år efter frigivelsen (dvs. den 22. februar 2019). Det betyder, at der fortsat vil komme nye versioner med rettelser af QGIS 2.18. QGIS 2.18 bliver den nye long-term-release (pt. er QGIS 2.14 long-term-release) når QGIS 3.0 frigives. Du kan følge med i planen for QGIS-versioner.

QGIS3 giver mange nye muligheder. Er du nysgerrig på nogle af de nye muligheder, så har jeg lavet en række youtube-film, hvor jeg viser noget af det nye i QGIS3.

Én af de spændende nye funktioner i QGIS3 er det nye søgefelt (‘locator’) som kan søge på tværs i QGIS. Blandt meget andet kan handlinger søges og udføres og lag kan tændes. Denne nye søgefunktion udnyttes i Kortforsynings-pluginet, som er beskrevet herunder.

Plugins til QGIS3

Plugins til QGIS3 skal være skrevet i programmeringssproget, Python3. Rigtig mange af de eksisterende plugins til QGIS2 er skrevet i Python2, derfor skal plugins omskrives for at virke i QGIS3.

På nuværende tidspunkt findes der omkring 60 plugins i QGIS3s Plugin Repository. Nogle af disse plugins er helt nye, da Python3 giver helt nye muligheder i forhold til pluginudvikling fx DataPlotly, der gør det let at lave dataanalyser i QGIS. Andre plugins er blevet omskrevet til Python3, bl.a. har mine kollegaer, Asger og Klavs, omskrevet GeoSearchDK og Kortforsyningspluginet, så de også virker i QGIS3.

GeoSearchDK

Det populære plugin, GeoSearchDK, der bruges til at søge efter danske adresser, vejnavne og stednavne, har Asger omskrevet QGIS3. Det betyder, at GeosearchDK kan hentes fra Plugin Repository i QGIS3. Pluginet virker på præcist samme måde som i QGIS2.

Kortforsyningen

Med over 13.000 downloads er Kortforsynings-pluginet det mest downloadede danskudviklede plugin. Pluginet gør det let at hente en række data fra Kortforsyningen, bl.a. baggrundskort, vejnavne og matrikeldata. Kortforsyningen (Styrelsen For Dataforsyning og Effektivisering, SDFE) har finansieret, at Klavs har omskrevet Kortforsynings-pluginet så det virker i QGIS3.

Ved denne omskrivning har vi lavet en række ændringer, hvor nye muligheder i QGIS3 anvendes. Det er fx muligt at bruge søgefeltet (‘locator’) i QGIS3s nederste venstre hjørne til at søge efter lag udstillet gennem Kortforsyningspluginet og tilføje disse lag til lagpanelet direkte fra søgefeltet. En anden ændring er, at indstillinger til Kortforsynings-pluginet, bl.a. brugernavn og kodeord, laves under QGIS’ indstillingsmenu, hvilket er i overensstemmelse med QGIS’ ønsker til ensretning af plugins.

Pluginet kan, ligesom GeoSearchDK, hentes fra Plugin Repository i QGIS3.

Du kan læse mere om pluginet her.

De nye muligheder i pluginet er demonstreret i denne lille film. Hvis du gerne vil vide mere om hvordan du tilføjer dine egne lag til Kortforsyningspluginet, kan du se denne film.

Læs mere om de plugins vi har udviklet til QGIS.

Vil du lære mere om QGIS?

Overvej da et QGIS-kursus. Næste kursus er den 15/3 og handler om at arbejde med rasterdata i QGIS. Læs mere her.

Hvad er QGIS?

QGIS er et open-source GIS-program, hvilket betyder at programmet kvit og frit kan downloades fra www.qgis.org. Programmet er på fuld højde med andre GIS-programmer og rigtig mange kommuner og organisationer bruger QGIS. Udviklingen af QGIS er baseret på frivillige kræfter og donationer - og det går stærkt med at få implementeret ny funktionalitet i programmet. QGIS indeholder mange muligheder for brugerkonfiguration og meget vigtig funktionalitet findes som QGIS plugins. Det er vigtigt at gøre brug af disse konfigurationsmulgiheder til at få sat QGIS ordentligt op, samt hentet de rigtige plugins for at få den fulde nytte af QGIS.