Ulla Mazzoli fra Geodatastyrelsen, Henrik Larsen fra Naturstyrelsen og Christian Fischer fra Septima har været på besøg hos Planlægnings- og Miljøstyrelsen i New South Wales, Australien. New South Wales står for at skulle implementere et “ePlanning-system” i delstaten og har i den forbindelse foretaget en verdensomspændende screening for at få input.

Måden, vi gør det på i Danmark, har inspireret New South Wales, og den lille delegation blev inviteret “down-under” for at fortælle om erfaringerne fra Danmark herunder PlansystemDK. Christian Fischer fra Septima har i flere omgange bistået delstatsregeringen i New South Wales blandt andet med teknisk review af udbudsmateriale.

Emnerne på dagsordenen var blandt andet PlansystemDK, Det danske grunddataprogram, Adresse-businesscase, Inspire, Åbne snitflader og Open Source.