Et nyt it-system kan nu sikre kortlægningen af Danmarks bygninger, veje, vandløb, søer, skove og kyster og meget mere… Det nye system er udviklet af KMD og Septima, efter bestilling fra statens og kommunernes kortsamarbejde, GeoDanmark. Systemet, som netop er sat i fuld drift, har fået navnet ”GeoDK”. Systemet afløser dermed det ældre system ”FOT2007”.

GeoDK har en lettilgængelig brugergrænseflade, som gør det nemt at rette og opdatere kort og data, fx med en ny bygning eller en ny vej. En bagvedliggende ”regelmotor” bidrager til datakvaliteten ved at tjekke de registrerede data for fejl. Hvis der er behov for det, kan man trække større datamængder ud og redigere dem andetsteds, fx i et desktop GIS, og derefter lægge de ajourførte data tilbage i GeoDK. Septima har bl.a. stået for udviklingen af disse dele af systemet.

Aktuelt afholdes der en serie workshops, hvor de kommunale brugere lærer systemet at kende. Tilbagemeldingerne har foreløbigt været meget positive og planen er at gennemføre ni workshops med i alt ca. 150 deltagere.

Det nye GeoDK system har været ventet længe, bl.a. fordi kommunerne og SDFE har haft behov for at vedligeholde GeoDanmark data løbende, i forbindelse med fx byggesager, byggemodning, anlæg af nye veje, osv. Det kan man i det nye system.

GeoDanmarks data udgør et vigtigt, fælles forvaltningsgrundlag og anvendes eksempelvis til planlægning, byggemodning, vejforvaltning, klimatilpasning og ejendomsvurdering. Derfor er aktualiteten blevet mere og mere vigtig, og det er vigtigt at en opdatering af data meget hurtigt kan komme frem til alle brugerne.

Dette er også en del af det nye GeoDK, som udstiller data og opdateringer direkte, både på Datafordeleren og på Kortforsyningen.

Læs Christian Fischers personlige blogindlæg om systemet of processen (link).