Septima har sammen med Globeteam stået bag udviklingen af KAMP-værktøjet for Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsen. KAMP fungerer som et screeningsværktøj, der baseret på data eksempelvis kan forudsige, hvordan ekstremregn og stigende vandstande påvirker landskabet, hvor vandet vil samle sig, og hvilke områder der potentielt ligger i farezonen for oversvømmelser.

Med værktøjet kan klimamedarbejdere, kommunale planlæggere og andre interesserede hurtigt lave en screening af et selvvalgt område, f.eks.. en lokalplan, og med det samme få et overblik over, hvor mange bygninger og veje der er påvirket.

Ved lanceringen kan man screene for klimapåvirkninger forårsaget af nedbør, havvandsstigninger og fra vandløb. I starten af det nye år følger påvirkninger fra grundvand.

KAMP er frit tilgængelige for alle og findes på Klimatilpasning.dk.