Septima har fået tildelt en spændende, 2-årig opgave, som indgår i et projekt, der skal fremme cykelturisme i Danmark gennem at forbedre infrastrukturen for cyklister.

Den samlede opgave er at udvikle og etablere et ”knudepunktsbaseret cykelnetværk” som har cykelturister som målgruppe - og som kan supplere de nuværende, navngivne cykelruter. Forud for projektet har cyklist-, frilufts- og turistorganisationene gjort et grundigt forarbejde og indsamlet gode internationale erfaringer, bl.a. fra Belgien og Holland.

Septimas opgave er dels at sikre datagrundlaget for planlægningen af det nye netværk, dels at foreslå en dataarkitektur for den fremtidige vedligeholdelse og udvikling. Vi er meget glade for opgaven, som taler til vores ekspertise inden for offentlige data, geografisk infrastruktur og avanceret databehandling.

Mange datakilder vil være relevante for projektet, men GeoDanmark, GeoFA og OpenStreetMap kommer i centrum. Plus naturligvis højdedata, adresser, stednavne, natur- og miljødata, plandata, rejseplandata samt VisitDenmarks data, for blot at nævne nogle få. Det er en del af projektet at kortlægge de rekreative værdier, som kan gøre cykeloplevelsen til noget helt særligt.

I 2022 skal tre udvalgte kommunesamarbejder i Vestjylland, Sønderjylland og Sydsjælland deltage i et demonstrationsforløb, der skal vise hvordan cykelnetværket kan realiseres.

”Dansk Kyst- og Naturturisme” (DKNT) og Erhvervsministeriet er ansvarlig for projektet, som er finansieret af Regeringens sommerpakke 2020.

Aktuel status for projektet på DKNT’s hjemmeside: Kystognaturturisme.dk.

Mere om projektet og baggrunden på DKNT’s hjemmeside: Kystognaturturisme.dk.

Mere om ideerne bag et knudepunktsbaseret cykelnetværk: Dansk Cykelturisme.