Septima har lavet et interaktivt kort, hvor man kan få vist, hvordan skyggerne fra Bestsellers kommende tårn i Brande vil falde. Ved at sætte dato og en tid kan vi ved hjælpe af solvinklen og danmarks højdemodel beregne, hvordan skyggerne i området vil falde.

Vi har ikke kunnet finde detaljerede tegninger af tårnets placering eller form, så vi har gættet på placeringen og formen ud fra den gamle lokalplan for området og udgangspunktet er at tårnete bliver 320 meter højt.