Go Basic er en open source CMS-pakke udviklet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og anvendes blandt andet af en række ministerier og styrelser. Septima har for Geodatastyrelsen udviklet et kortmodul, som gør det let at anvende kort fra Kortforsyningen i Go Basic. Læs mere om Go Basic