Septima og Herlev Kommune samarbejder om at modernisere en ældre desktop-baseret løsning til håndtering af vedligehold af kommunens grønne arealer. Løsningen anvendes til at få et samlet overblik over opgaver. Derudover gør løsningen det enkelt at opdatere prisen på en bestemt opgavetype og se de økonomiske konsekvenser. Løsningen er vigtig for udarbejdelsen af udbudsmateriale til private leverandører, og den anvendes løbende af leverandørerne til at få detaljer om opgaverne på et givent arbejdssted. Moderniseringen af løsningen består af:

  • Konvertering fra filer til relational database-model baseret på PostgreSQL
  • Design af QGIS-projekt, der udnytter datamodellen
  • Udvikling af web-baseret viewer til leverandørerne

Konvertering fra filer til database-model

GIS-systemer baseret på objekter gemt som filer har tidligere været den mest almindelige måde at strukturere geografiske data på. En af svaghederne ved dette er, at det er vanskeligt at sikre høj og ensartet datakvalitet, da forretningsregler er låst til den specifikke applikation og ikke til datalaget.

Dette medfører blandt andet, at det er mere besværligt at skifte GIS-platform. Derfor startede vi med at konvertere den filbaserede løsning til en robust relationel databasemodel med validerings- og forretningsregler implementeret i databasen.

Herved opnås et system med data af højere kvalitet, der er løst koblet til selve applikationen og som derfor kan udnyttes af mange forskellige klienter, fx både QGIS og webGIS.

På den måde sikres det, at Herlev Kommune ikke er låst til en bestemt leverandør af GIS-software - softwaren, der anvender databasen, kan relativt enkelt udskiftes på et senere tidspunkt.

QGIS projekt som klient til relationel database-model

Tidligere har det været besværligt at anvende relationelle datamodeller i desktop GIS-programmer. Det er blevet lettere med QGIS, der har god understøttelse for et database-baseret systemdesign.

QGIS kan således bruges som brugergrænseflade til databasen, så brugeren kan arbejde med databasen gennem QGIS. Ved at bruge QGIS’ stærke digitaliseringsværktøjer og de mange konfigurationsmuligheder, er det muligt at opsætte et QGIS-projekt, der letter arbejdet for fagmedarbejderen. Det er eksempelvis let at udnytte relationer i datamodellen ved at opsætte drop-down lister ud fra datamodellens kodelister, så brugeren let kan redigere objekter - uden at skulle forholde sig til den bagvedliggende model. Dette er med til at sikre en høj konsistens og kvalitet af data.

Webbaseret adgang for gartnerne

Der er tilmed udviklet et webbaseret system til visning af opgaverne på de enkelte arbejdssteder. Derved kan kommunens leverandører på en meget let måde se opgaverne på arbejdssted f.eks. på en iPad eller tilsvarende.

Den webbaserede løsning indeholder også en administrationsdel, hvor de økonomiske nøgletal for de enkelte arbejdsområder præsenteres let og overskueligt for både kommune og de udførende gartnere.