Webtilgængelighed og inspiration til forskellige måder at bruge Septima Widget var på programmet til det første Widget brugermøde, der blev afholdt d. 30. januar i Vejle.

Dagen startede med en kort præsentation af de seneste nyheder i Septima Widget. Vi fik en god snak omkring webtilgængelighed, og hvordan vi alle kan sørge for at gøre kort og data tilgængelige. I løbet af arrangementet viste deltagerne eksempler på hvordan de bruger Widget. Der var masser af gode eksempler og god debat om de forskellige implementeringer. Blandt andet viste Helle fra Vejdirektoratet, hvordan de bruger Septima Widget i forbindelse med en VVM-undersøgelse. Vi sluttede arrangementet af med en snak om, hvordan vi kan dele viden omkring anvendelsen af Septima Widget på en nem måde. I næste Widget Nyhedsbrev (tilmeld nyhedsbrev her) vil vi skrive mere om dette.

Stor tak til Rasmus Klog og Vejle Kommune for at stille mødefaciliteter til rådighed.

Allerede d. 25. april afholder vi endnu et Widget brugergruppemøde. Det er primært for jer, der ikke havde mulighed for at deltage i det første møde. Mødet vil blive afholdt i København. Læs mere her.