Septima Widget har mere end 10 år på bagen - og i april måned satte vi en ny hovedversion Widget 3.0 i drift.

Mange kender allerede Septima Widget som en værktøjskasse med op mod 40 forskellige komponenter, der kan bruges til at opbygge funktionalitet og interaktion med brugerne på hjemmesider.

Selvom version 3.0 repræsenterer en fuldstændig nyskrivning af koden, er den bagudkompatibel. Det har betydet, at de mange nuværende brugere ikke har mærket noget til version 3.0 - hvilket også var meningen!

Forbedringer

Vi har nyskrevet, forbedret og opdateret hele kodebasen efter moderne principper. Det har givet to fordele:

Dels er koden er fremtidssikret så den fortsat spiller rigtig godt sammen med forskellige frameworks, som VueJS og ReactJS, med CMS-systemer og med andre komponenter som f.eks. Danmarks Miljøportals datakatalog og Lagvælger.

Dels er det nemmere for os at videreudvikle og vedligeholde Septima Widget. I tæt samspil med vores mange brugere videreudvikler vi Septima Widget - eksempelvis når man som bruger har ønske om nye funktioner eller komponenter. Og det er nu endnu nemmere end før. Vedligehold er rettelse af små og større fejl og uhensigtsmæssigheder som vi finder. Og de kan nu rettes nemmere og hurtigere.

Ny printfunktion

Mange af de nye funktioner i Septima Widget er et resultat af, at én eller flere af vores anvendere har beskrevet et ønske og har fundet finansiering til at få udviklet forbedringen.

Den nye printfunktion er således udviklet efter ønske fra to af vores anvendere.

Med forbedringen kan man gøre det nemmere at tilrettelægge et print i høj- eller lavformat og endda med faste målforhold, hvis det ønskes. Man kan også printe en pdf-fil og gemme i udklipsholderen.

Widget printfunktion
Et eksempel på hvordan den nye printfunktion fungerer

Ny dokumentation og eksempler

Samtidig med lanceringen af Septima Widget 3.0 har vi åbnet for en helt ny hjemmeside med dokumentation og kodeeksempler. Se den her

Siden giver et godt overblik over de komponenter, der er til rådighed i Septima Widget. Den dokumenterer i tekst og eksempler, hvordan hver enkelt komponent kan anvendes i en løsning.

For hvert eksempel kan man se, hvilke komponenter og funktioner, der er anvendt.

En opdateret Septima Widget versionslog giver overblik og detaljer over alle de små og store forbedringer, der løbende foretages. Link til versionslog

I denne forbindelse kan man lægge mærke til, at vi siden 17. april har søsat 10 nye sub-versioner, hvoraf de 7 indeholder egentlige forbedringer - bl.a. den bedre print-funktion.