Kommunernes parkafdelinger tilser jævnligt træerne langs veje og stier og i de grønne områder, for at sikre at de ikke er til fare for forbipasserende. Tilsynet skal gentages for at se om tilstanden forværres, så et bestemt træ efterhånden udgør en risiko. Man taler derfor om ”tilsynstræer” og ”risikotræer”.

Kommunalt samarbejde

Tre kommuner, nemlig Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal, har udviklet en fælles model som betyder, at man år for år kan registrere de nødvendige data om sådanne træer, ét sted. De tre kommuners model er baseret på best practice og på fagmedarbejdernes egne erfaringer. Den er desuden kompatibel med GeoFA. Til dette blog-indlæg har jeg talt med Uffe Schougaard Jensen som er en af initiativtagerne. Uffe er planmedarbejder i Gladsaxe Kommune.

Illustration træ

”Vi satte os ned og skrev en liste over de data vi havde behov for at registrere – det var derfor os fagfolk, der udformede modellen, og designede den formular som vi selv skal bruge i felten”.
– Uffe Schougaard Jensen, Gladsaxe Kommune

Modellen er nu realiseret i en tilsyns-løsning, som benytter QGIS til opsætning og open source-løsningen Mergin Maps til det praktiske arbejde i felten.

Mergin Maps i felten

I marken medbringer man en smartphone, iPad eller Android tablet, hvor app’en til Mergin Maps er installeret. Det betyder at data kan registreres på stedet, under selve tilsynet.
På oversigtsniveau kan man se de enkelte træer, som skal tilses – og dermed planlægge dagens arbejde. Flere medarbejdere kan sagtens være i marken og registrere samtidig. Der hører historik og metadata til alle registreringer.

”Det virker fint med Mergin Maps: Vi har tusindvis af træer i vores database, men vores opsætning gør det er nemt at se de træer, der skal tilses. Det er rigtig fint og nemt at registrere når vi står på stedet. Og – ikke mindst – er det godt, at vi selv har bestemt hvad der skal registreres og hvordan.”
– Uffe Schougaard Jensen, Gladsaxe Kommune

Selve tilsynet hjælpes på vej med en formular, som trin for trin fortæller hvad der skal kigges på. Ofte gør en drop-down liste det nemmere at taste ind. Har man behov at tage et foto, geo-lokaliseres det automatisk som en del af tilsynsdata. Tidligere fotos kan hentes frem, så man kan sammenligne. Når man er klar, synkroniserer man med serveren, som gemmer alle data, inklusive historik og metadata. Så er alle up to date med de seneste tilsyn.

Opsætning

Opsætning og forberedelse sker hjemmefra i et QGIS-projekt, som anvender en plugin fra Mergin Maps. Hér bestemmer man hvilke baggrundskort der skal anvendes i marken, hvilke træer der skal vises – og med hvilke symboler og farver. Det er også hér man designer formularen med felter, datatyper, kodelister og fotomuligheder. Kortvisningen sættes op, så det understøtter tilsynsopgaven, for eksempel så de træer, der ikke har været tilset det seneste år, fremhæves. Eller sådan at træer, som har behov for en akut indsats, vises med et særligt iøjefaldende symbol eller i et særligt lag. Det snedige er, at en god opsætning kan deles med andre kommuner, som så kan komme hurtigt i gang – eventuelt dog med lidt hjælp. De tre kommuner deler gerne … Hvis der er behov for det, kan kommunen justere opsætningen, eller designe sin egen.

Illustration server mergin maps
Løsningen styres fra kommunens eget QGIS Desktop. Datamodellen ligger i databasen som via og MerginMap server registrerer de data der indsamles i felten.

Server

Kernen i systemmodellen er en PostgreSQL databaseserver med en Mergin Maps Cloud server som støtte. Kommunen kan selv installere løsningen i eget it-miljø, men man kan også placere ansvaret for serveren uden for huset, så man kun har ansvaret for sin QGIS-desktop og for de mobile enheder. Dét er bl.a. hér Septima kan komme ind i billedet.

Septimas rolle

I Septima er vi eksperter i Mergin Maps og i databaseplatformen PostgreSQL. Vi tilbyder derfor at hoste server-delen af løsningen. Det har vi allerede gjort for de tre kommuner, så det vil være nemt tilføje andre kommuner. Så er det hurtigere at komme i gang.

Hvis du vil vide mere om denne mulighed, så se her: produktside om serverløsning for tilsynstræer, Mergin Maps

Brugerstyring af løsningen kan ske med brugernavn og password eller med certifikat. Er der behov for det, kan serveren udvides med udstilling af data som WMS/WFS til kommunens WebGIS eller andre løsninger. I Septima har vi i øvrigt også udviklet en model, som betyder at man kan synkronisere data fra tilsynsløsningen med den centrale GeoFA-database – dette koncept er beskrevet i et tidligere blogindlæg her

Illustration træ

Perspektiver

Tilsynstræer er et eksempel som viser, at teknologien nu gør det nemt for en gruppe fagfolk gå sammen og designe en løsning til dataindsamling i marken, som passer netop til deres opgave. Det bliver godt, fordi det er baseret på fagfolks viden om hvad der er nødvendigt og tilstrækkeligt. Og det er nemt, fordi teknik og infrastruktur er billigt og lige ved hånden. Hvad er det næste? Tilsyn med vandløb? Cykelfaciliteter? Små attraktioner for rekreativ turisme? – Mulighederne er mange …