Kommunerne skal føre tilsyn med træer langs veje og stier og i grønne områder. Nogle træer observeres over flere år for at vurdere træets tilstand, og om det kan udgøre en fare for forbipasserende. I mange tilfælde indberetter borgere træer, som kan udgøre en risiko.

Ligesom andre parkdata, kan sådanne ”tilsynstræer” registreres i “GeoFA-systemet” (Geografiske Fagdata i GeoDanmark).

Derfor har Septima og de tre kommuner, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal, besluttet at implementere en løsning som betyder, at man kan registrere alle nødvendige data én gang, ét sted.

Løsningen bygger på et ”GeoFA udvidelsesobjekt”, hvor man lokalt definerer de attributter med datatyper, kodelister osv., som udvider et bestemt GeoFA-kerneobjekt (her ”træ”) med præcis de egenskaber, som er nødvendige for opgaven (her ”tilsynstræ”).

Det udvidede objekt lagres lokalt, men synkroniseres automatisk 1:1 med objektet i GeoFA inkl. fuld versionshistorik. Når man opretter og opdaterer et tilsynstræ lokalt, opdateres GeoFA automatisk med de attributter som hører til GeoFA.

Fordelen er at man kun registrerer tilsynstræer ét sted og samtidig har sikkerhed for at GeoFA er fuldt opdateret. Samme model kan naturligvis bruges i andre registreringer inden for park-området – og generelt for andre GeoFA objekter.

Det er en del af det aktuelle projekt at tage Mergin Maps i brug som værktøj til feltregistrering af tilsynstræerne. Læs mere om Mergin Maps her.

Hør mere om GeoFA udvidelsesobjekter, kontakt Christian@septima.dk