For Skanderborg Kommune skal Septima levere en ruteoptimeringsapplikation. Skanderborg Kommune bruger - som så mange andre kommuner - betydelige ressourcer på transport af børn med særlige behov.

Befordring af elever til specialundervisning koster de danske kommuner næsten 1 milliard kroner årligt, og samlet anvender kommuner og regioner 3,9 milliarder på kørsel.

Med det nye system fra Septima får planlæggerne et nyt og meget hurtig værktøj, der kan være med til at finde besparelsesmuligheder. I første omgang er det børne- og ungeforvaltningen i kommunen, der tager systemet i brug, men da det er webbaseret, vil det kunne anvendes inden for en lang række andre områder.

Løsningen anvender Septimas Ruteservice, der er udvidet med et Traveling Salesman modul.