Køge Kommune kan nu lynhurtigt beregne effekten af forskellige tiltag mod oversvømmelse.

Septima har leveret et stykke software, som gør Køge Kommune i stand til selv at foretage ændringer i terrænmodellen, som for eksempel oprettelse af en sluse og derefter beregne effekten af ændringerne i forhold til oversvømmelser. Hele processen foregår på medarbejderens egen PC, og en fuld genberegning for hele kommunen kører på under fem minutter. På denne måde kan Køge Kommune meget hurtigt afprøve ideer til sikring mod oversvømmelse.

Output fra programmet kan indlæses i et GIS, hvor yderligere analyser såsom berørte husstande, vandspejlskoter, vandvolumen og så videre kan foretages.