For KL har Septima udviklet en fysisk implementering af FKG-datamodellen til PostgreSQL. Implementeringen bygger på den seneste version 2.4 af datamodellen og understøtter anvendelse fra QGIS og MapInfo.