Septima har gennem noget tid arbejdet med databerigelse. Vi har regnet afstande til skov, sø, motorveje og meget andet. Vi regner både luftlinjeafstande og køreafstande/-tider via vejnettet. Senest har vi optimeret vores algoritmer, så vi nu har beregnet et mål for, hvor god udsigt man har til hav og sø. Beregningerne er foretaget for alle danske adresser.

Flere af vores kunder har fået foretaget masseberegning på køretider og afstande mellem egne data - for eksempel mellem alle elever og alle skoler i en kommune.