Septima har bistået Energistyrelsen med datavask af energimærker på ejendomme og bygninger under Energimærkningsordningen. Opgaven indeholder datavask af adresser ved hjælp af Septimas algoritmer til parsing og validering af adresser op mod BBR’s adresseregister. Derudover en korrektion og forædling af data, så de officielle nøgler fra BBR kan benyttes i løsningen fremover. Datavasken har blandt andet til formål at kunne udstille energimærker til Diadem gennem services.