Ejere og administratorer af erhvervs- og landbrugsejendomme får brev fra SKAT i forbindelse med en ny og mere detaljeret registrering af erhvervs- og landbrugsejendomme i BBR. SKAT har etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen. Septima har udviklet it-systemet ERNST, der anvendes til opgavestyring af de over 250 tusinde udsendelser og nyregistreringer. ERNST samler tillige information fra en række datakilder, og giver medarbejderne et samlet overblik over oplysninger om ejendommen. ERNST har været i drift siden udsendelser af de første breve til ejendomsejer i november 2016.