nyhed 21.07.2014

Klient til bygningsgeokodning

Septima har indgået en aftale med Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter (MBBL) om udvikling af en standard klient til vedligehold af sammenhængen mellem BBR og FOT bygninger

Septima har indgået en aftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om udvikling af en standardklient til vedligehold af sammenhængen mellem BBR- og FOT-bygninger. Klienten benævnes Bygningsgeokoder (BGK).

De overordnede mål med BGK er:

  • at etablere en applikation, som er enkel og intuitiv at bruge, således at kommunerne kan foretage bygningsgeokodning i forbindelse med den løbende sagsbehandling;
  • at kunne vedligeholde BBR elementet “Bygningspunkt” og FOT-elementet “Bygning” med reference til BBR;
  • at kunne foretage opdelinger og sammenlægninger af FOT-bygninger;
  • at kunne vedligeholde FOT-elementet “Bygning_BBRPunkt”;
  • at standard- og forretningsregler i FOT overholdes (eksempelvis i forbindelse med opdeling og sammenlægning af bygninger).

BGK er en løsning, som direkte opdaterer i BBR og FOT (uden mellemdatabaser) og vil være en landsdækkende web-klient uden binding til proprietære GIS-applikationer eller andre komponenter. Klienten vil kunne åbnes fra BBR-kommune eller stand-alone.

BGK udvikles som et led i MBBL’s deltagelse i et projekt, som har til formål at fremme bygningsgeokodning i kommunerne.