Septima har indgået en aftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om udvikling af en standardklient til vedligehold af sammenhængen mellem BBR- og FOT-bygninger. Klienten benævnes Bygningsgeokoder (BGK).

De overordnede mål med BGK er:

  • at etablere en applikation, som er enkel og intuitiv at bruge, således at kommunerne kan foretage bygningsgeokodning i forbindelse med den løbende sagsbehandling;
  • at kunne vedligeholde BBR elementet “Bygningspunkt” og FOT-elementet “Bygning” med reference til BBR;
  • at kunne foretage opdelinger og sammenlægninger af FOT-bygninger;
  • at kunne vedligeholde FOT-elementet “Bygning_BBRPunkt”;
  • at standard- og forretningsregler i FOT overholdes (eksempelvis i forbindelse med opdeling og sammenlægning af bygninger).

BGK er en løsning, som direkte opdaterer i BBR og FOT (uden mellemdatabaser) og vil være en landsdækkende web-klient uden binding til proprietære GIS-applikationer eller andre komponenter. Klienten vil kunne åbnes fra BBR-kommune eller stand-alone.

BGK udvikles som et led i MBBL’s deltagelse i et projekt, som har til formål at fremme bygningsgeokodning i kommunerne.