Septima har for Københavns Kommune udviklet et system til registrering og administration af tomme boliger i kommunen. Formålet er at sikre en effektiv udnyttelse af boligmassen. I systemet registreres hvilke boliger, der er tomme, hvor længe de har været det og eventuelle dispensationsårsager for boligernes manglende benyttelse. Endvidere anvendes systemet til at håndtere den løbende sagsbehandling mellem kommunen og ejer eller administratorer, som har forpligtelsen til at sørge for fortsat beboelse. Systemet integrerer til CPR, BBR og ESR.