Miljøstyrelsen, Danmarks Miljøportal og DHI har vundet årets geodatapris med løsningerne ‘Klima-Lavbundskortet’ og ‘National kortlægning af jordfugtighed’.

Juryen lagde især vægt på, at løsningerne demonstrerer brug af GIS og geodata som rygrad i mødet med klimaudfordringerne. Det fremhæves, at løsningerne demonstrerer en udstrakt og kompleks brug af geodata og analytiske metoder i et færdigt, brugervenligt produkt, som giver umiddelbar værdi for en stor gruppe af brugere – og for samfundet som sådan.

Klima-lavbundskortet gør det nemt at undersøge, om et udpeget areal har potentiale som klima-lavbundsprojekt. Det vil sige, om arealet kan reducere CO2-udledningen, hvis det udtages af landbrugsdrift. Når man udpeger et areal, kan man også se om projektet gavner fx biodiversitet, vandmiljø og klimatilpasning.

I Septima er vi stolte af, at vi, sammen med Globeteam, har været it-udviklere på Klima-Lavbundskortet. I frontend-udviklingen har det centrale været at gøre det let at anvende løsningen, i løsningens backend har opgaven været at sammenstille de spatielle data, levere resultaterne ud, understøtte import/eksport af data og generere rapporter mm.

DHIs særskilte, nationale kortlægning af jordfugtighed indgår som grundlag for kortløsningen, da den positive klimaeffekt er størst, hvis de arealer man udtager af drift, ikke allerede er våde.

Prøv screeningsværktøjet ‘Klima-Lavbundskortet’ her