Før sommerferien kom den nye version af QGIS - QGIS 3.32 Lima. Som altid er denne nye QGIS-version fyldt med nye funktioner og forbedringer. Du kan læse om alle forbedringer i changeloggen.

I dette blogindlæg kan du læse min top-10 over, hvad jeg synes, er virkelig brugbart i denne nye QGIS-version. Har du ikke tid til at læse hele changeloggen, så læs dette indlæg!

Top-10-listen er ikke i prioriteret rækkefølge - og jeg har udvalgt de funktioner, som jeg tænker, vil være mest relevant for den gænse QGIS-bruger.

1. Opsætning af, hvilken brugerprofil, der skal åbnes ved opstart af QGIS

Brugerprofiler har eksisteret i QGIS i lang tid. Brugerprofiler kan du bruge til at have forskellige opsætninger af QGIS. Jeg har fx en brugerprofil som jeg kalder ‘Danskversion’ med ofte brugte plugins og med den danske oversættelse af QGIS. Derudover har jeg brugerprofiler med QGIS-opsætninger hos nogle af de organisationer, som jeg hjælper med QGIS-support mv.

I de forrige QGIS-versioner er det altid den sidst anvendte QGIS-profil, der bliver brugt, når QGIS startes. Men fra QGIS 3.32 kan du indstille, hvilken brugerprofil, der skal bruges - eller om brugeren ved opstart af QGIS skal vælge brugerprofil.

I denne nye version kan du også vælge et ikon til hver profil - fx har jeg valgt et dannebrog til min danske brugerprofil.

Indstilling af brugerprofil

Læs mere om forbedringen her

2. Hurtigere indlæsning af QGIS-projekter

Når du åbner et projekt i QGIS 3.32 så vil projektet (ofte) blive hurtigere indlæst end i de foregående QGIS-versioner. I tidligere QGIS-versioner bliver lagene indlæst et-efter-et, men i den nye QGIS indlæses flere lag samtidigt, hvilket øger hastigheden. Det er især i QGIS-projektet med eksterne lag fra fx PostgreSQL-databaser, at du vil mærke forbedringen. OBS - det er kun nogle datakilder, hvor QGIS kan indlæse flere lag på én gang.

Læs mere om forbedringen her

3. Måleværktøjet viser koordinater - og det er let at kopiere de målte længder

Der er lavet en række forbedringer til måleværktøjet, bl.a. vises koordinaterne for de målte strækninger - og det er muligt at kopiere længderne af strækningerne/segmenterne.

Det nye måleværktøj

Klikker du på ‘Konfiguration’-knappen i QGIS 3.32, så er det desuden muligt at bestemme hvordan formatet skal være på de målte længder når du bruger ‘Kopiér’-knappen

Indstilling af eksporten i det nye måleværktøj

Læs mere om forbedringen her

4. Korttips kan aktiveres og deaktiveres

Korttips er oplysninger, der vises, når du fører musen hen over et objekt i kortet - når korttipværktøjet er aktiveret.

Korttips

I QGIS 3.32 er det muligt at deaktivere visning af korttips på lagniveau. Desuden er der kommet en preview-visning, så du kan se et eksempel på, hvordan et korttip komme til at se ud.

Opsætning af korttips

Læs mere om forbedringen her

5. Én signaturforklaring kan være baseret på flere kortelementer i et layout

Når du laver et layout, så kan du nu have én signaturforklaring, der viser signaturer til lag i flere kortelementer. Fx har jeg, i nedenstående eksempel, to kort i mit layout, hvor der ikke er træer i det øverste kort, mens der ikke er bygninger i det nederste kort. I signaturforklaringen vises dog både træer og bygninger, da jeg har klikket på ‘…’-knappen og valgt, at der også skal vises objekter fra kortelementet ‘Nederste kort’

En samlet signaturforklaring

Læs mere om forbedringen her

Fra QGIS 3.32 kan du lave et link i en tekst med HTML-notation, hvor linket stadig virker når layoutet gemmes som en pdf.

Her ses et eksempel på et link, hvor man kan læse mere - og linket virker stadig, når layoutet er gemt som en pdf.

Links virker efter eksport til pdf

Læs mere om forbedringen her

7. På lagbasis kan defineres, hvad der skal ske med attributværdierne når et objekt deles i to dele

Du kan nu vælge, hvad der skal ske med attributværdierne når et objekt opdeles/klippes til to objekter. Førhen fik det nye objekt automatisk de samme værdier i attributtabellen, men fra QGIS 3.32 kan du vælge, om det nye objekt skal beholde de samme attributværdier, eller have standardværdien defineret i attributformularen - eller slet ikke have nogen attributværdi.

Attributværdier ved opdeling af objekter

Læs mere om forbedringen her

8. Indstilling i bufferværktøjet gør det muligt at få flere multipolygoner i stedet for blot ét

Processeringsværktøjet ‘Buffer’ bruges til at lave en buffer omkring objekter. Hvis du har valgt at resultatet skal opløses - dvs. at alle bufferobjekter skal samles, så kan du nu vælge om det kun er objekter, der fysisk hænger sammen, der skal blive til et multipolygon.

I nedenstående eksempel bruger jeg værktøjet til at lave en buffer på 3 meter om træerne. I resultatet skal alle buffere, der hænger sammen, hver være en multipolygon.

Dette kan man også opnå i de forrige QGIS-versioner - men det kræver at man bruger nogle flere processeringsværktøjer efterfølgende, så denne indstilling, synes jeg, er en brugbar tilføjelse til buffer-værktøjet.

Bufferværktøjet

Læs mere om forbedringen her

9. I processeringsværktøjerne er det nu muligt at lave et filter på et lag, så et værktøj kun køres for bestemte objekter

Hvis du kun ønsker at køre et værktøj for nogle objekter i et lag - men ikke har lavet en udvælgelse - så kan du klikke på værktøjsknappen og lave et udtryk til at vælge, hvilke objekter som analysen skal laves for. Denne mulighed findes nu i de fleste vektorprocesseringsværktøjer.

I nedenstående eksempel har jeg opsat buffer-værktøjet, så der kun laves en buffer om de træer, der er klassificeret som Eg.

Filterfunktion i processeringsværktøjerne

Læs mere om forbedringen her

10. Og alle de andre forbedringer…

Der er mange forbedringer i QGIS 3.32, og det har været svært kun at vælge 10. Fx er der lavet en masse forbedringer til håndtering af punktskyer og en række forbedringer til profilværktøjet.

Der er også lavet en masse fejlrettelser og justeringer, bl.a. bliver dialogen til indtastning af attributinformationer på samme placering - i stedet for at flytte sig en smule hver gang.

Til slut vil jeg sende en tanke til alle dem, der har været med til at lave QGIS 3.32 - udviklerne, dem som har finansieret forbedringerne, dem der sørger for at teste og oversætte den nye version, samt dem som laver installationspakkerne.

Jeg glæder mig til at se, hvilke nye ting, der kommer med i QGIS 3.34. QGIS 3.34 er planlagt til frigivelse i slutningen af oktober.

Skal du med på et af vores kurser i efteråret?

Hvis du vil lære mere om QGIS, så har vi en lang række kurser i dette efterår. Vi har kurser for dig, der er skal til at bruge QGIS - fx vores introduktionskursus - og til dig, der allerede har kendskab til QGIS - fx vores videregående kursus eller nogle af vores online kurser med fokus på et specfikt emne i QGIS.

Læs mere om vores kurser her.