Som led i “Bølge 3”-udruldningen af digitale selvbetjeningsløsninger har Septima for Ikast-Brande Kommune implementeret et formularmodul til indberetning af blandt andet “Ansøgning om anbringelse af container mv. på veje” på Virk.dk. Formular er et open source-produkt, som kan anvendes til opsætning af avancerede indberetningsformularer med og uden kort. Modulet anvender Spatial Suite som backend og kan udvides til at understøtte andre backend systemer. Formularmodulet understøtter muligheden for straksafgørelser, og der er etableret integration til ESDH.

Hent modulet her.