Septima har udviklet et skyggekort baseret på Danmarks Højdemodel. Skyggekortet viser slagskygger fra både bygninger og beplantning. Brugeren kan angive en dato og tidspunkt, hvorefter servicen beregner skyggekortet ud fra solens placering. Vi udbyder tjenesten som WMS, og den kan dermed anvendes i desktop såvel som WebGIS-løsninger. Skyggerne beregnes som vektordata, og vi kan således udregne, hvor mange potentielle solskins-kvadratmeter-timer, der vil være på en given grund eller bestemme hvilke veje, der ligger mest i skygge.