Kortdage har (som altid) fokus på hvordan kort- og geodata-branchen kan gøre en positiv forskel: Med høj faglighed, fornuftig brug af teknologi, omtanke og kløgt.

Det er derfor altid en ære og glæde at bidrage til et godt indhold. I år bidrager Septima både som sponsor og Guldudstiller og med foredrag på de mange faglige sessioner og spor i programmet. 

Du kan naturligvis altid møde os på vores stand til en snak om opgaver og muligheder eller til en demo af løsninger. Du kan også høre om vores sjove og udfordrende “byjagt” og om det sprit-nye open source initiativ “FlatGeobuf”.

Men vil du høre mere om, hvad vi kan, får du hermed en lille oversigt over tider, steder og emner for Septimas faglige bidrag til sessionerne: 

Torsdag formiddag, om visualisering og design i salen “Plenum”: Digital Designer Ida Hoffart giver en indføring i vigtige designbeslutninger. Hun vil bl.a. lære os om ‘versimilitude’, som stammer fra filmbranchen, om ‘visuelle relationer’ og ‘hieraki’ som kan gøre vores løsninger bedre. Der bliver masser af visuelle eksempler og billeder at se på!

Torsdag eftermiddag, også i “Plenum”: GIS- og IT-udvikler John Wika Haakseth viser hvordan ‘mikroanimationer’ kan være et stærkt element i webløsninger: Hvordan de fanger brugerens opmærksomhed og gør det nemmere at forstå indhold og sammenhænge, fx når kort skal spille sammen med andre designelementer.

Torsdag eftermiddag i beredskabs-sessionen i salen “Geoby”: Vores veteran og Seniorkonsulent Hans Gregers Hedegaard Petersen fortæller om praktiske erfaringer og udfordringer i beredskabet. Det bliver spændende for alle, som har interesse i blå blink: Hvordan kan enkle geografiske beregninger bruges, når man vil kende responstiden fra stationen eller skal placere tankvognen optimalt? Og hvad er mon udfordringerne i beredskabets grunddatamodel?

Fredag morgen er der geodata for ledere i “Lille Gisted”: Septimas direktør, Bo Overgaard, giver en kort og informativ introduktion til geodata. Det er noget for den, der har ‘stjerner på skulderen’ og gerne vil være klædt på til en faglig dialog med sine medarbejdere om GIS og geodata, og de begreber, der anvendes i branchen.

Er du morgenfrisk fredag er også muligheder i “Det Skæve Punkt” … 

‘Besøg Guruen’ er et nyt, eksperimentelt koncept, hvor ideen er at skabe en hyggelig stemning omkring et “lejrbål” med mulighed for dialog og medvirken. 

Det er undertegnede, der med en vis bæven indleder løjerne under titlen: “Datalandskabet - det nære, det fjerne og dét i horisonten”. Men titlen kunne også være “Missing Maps”. 

Det handler blandt andet om geodata og FN’s verdensmål - medbring trygt din mobiltelefon eller tablet - den kommer i brug!