blog 23.08.2021
Layoutskabeloner i QGIS

Layoutskabeloner i QGIS

Tips og tricks til at lave layoutskabeloner, så du hurtigt får oprettet flotte kort i QGIS

Mie Winstrup Af Mie Winstrup

Ved at bruge en layoutskabelon, når du skal oprette et kort i QGIS, kan du hurtigt få lavet et flot kort.

I dette blogindlæg deler jeg en række tips og tricks til, hvordan du kan opsætte layoutskabeloner i QGIS.

I indlægget bruger jeg termen ‘layout’ for en kortopsætning, dvs. en opsætning med fx kort, signaturforklaring, nordpil og tekstboks. Jeg bruger termen ‘element’ for disse dele, der indgår i layoutet - altså kortet, signaturforklaringen etc.

Layoutskabeloner gør det let at lave kort

En layoutskabelon er en sideopsætning, hvor det er defineret, hvor de forskellige elementer (signaturforklaring, kortet, nordpil og tegningshoved etc.) er placeret på siden.

Når du bruger en layoutskabelon, så er det ofte hurtigere at lave et pænt layout. Desuden sikrer du ensartethed i dine layouts.

Med gode layout-skabeloner er arbejdsprocessen for udarbejdelse af et layout:

Gør dit QGIS-projekt klar:

 • Sørg for, at der er sat hak ved lagene, der skal vises på kortet (eller gem de ønskede lag som et korttema)
 • Sørg for at lagene har den ønskede stilart.
 • Det kan også være en god idé at zoome til det sted, der skal vises i kortet

Opret et layout ud fra layoutskabelon

Opdatér layoutet

 • Opdatér kortet, så det viser den ønskede udbredelsen og finjustér evt. udbredelsen og målforholdet
 • Justér evt. andre elementer i layoutet som fx signaturforklaringen

Herefter kan du eksportere layoutet til fx pdf

Placering af elementer i layoutskabelon

Opsætningerne af elementerne i layoutskabeloner laves i deres elementegenskaber.

I det følgende kommer en række tips til placering af disse elementer i layoutskabelonerne.

Brug referencepunkter til at styre den retning som et element kan vokse

For alle elementerne er det muligt at indstille deres referencepunkt, og dermed styre i hvilken retning det pågældende element skal vokse. Dette er vigtigt at indstille korrekt for elementerne i en layoutskabelon, hvor størrelsen på elementet kan variere. Dette gælder i særdeleshed for følgende elementer:

 • Signaturforklaring
 • Målforhold
 • Målestok
 • Tekstbokse

Eksempel på uhensigtsmæssig referencepunkt

I denne layoutskabelon er referencepunktet for signaturforklaringen sat til nederste højre hjørne. Dette gør, at når der skal vises færre lag i signaturforklaringen, så rykkes signaturforklaringen længere ned. Brugeren skal nu selv flytte signaturforklaringen på plads, så den ser pæn ud.

Eksempel på hensigtsmæssig referencepunkt

I denne layoutskabelon er referencepunktet for signaturforklaringen sat til øverste venstre hjørne. Dette gør, at når der skal vises færre lag i signaturforklaringen, så beholder signaturforklaringen dens placering.

Tænk over den logiske placering af elementer og overvej, hvordan det vil virke ved forskellige layouts

Nogle gange kan det give mening at placere fx målestok inde i det kort som målestokken hører til. Dette kan især give mening, hvis der er flere kort med forskellige målforhold i samme layout.

Når du placere elementer inden i et kort, så skal du være opmærksom på om oplysningen kan læses, hvis baggrundsfarven ændres - fx hvis nogle af objekterne er mørke og tekstfarven er mørkt. En måde til at sikre læsbarhed af en mørk tekst ved forskellige baggrundsfarver, er ved at lave en hvid kant om fx tallene på målestokken.

Hvid baggrund bag mørk tekst sikrer læsbarhed Du kan lave en hvid kant om tallene på målstokken, så du sikrer, at tallene altid kan aflæses - også ved mørk baggrund og sort tekstfarve.

Opsætning af specifikke elementtyper i layoutskabelon

I det følgende vil jeg gennemgå en række tips og tanker om opsætning af de enkelte elementtyper i en layoutskabelon.

Kortet

I forhold til kortet skal du overveje, hvor du som standard skal være zoomet til i layoutskabelonen. Hvis du arbejder i en kommune, så kunne det fx være hele kommunegrænsen, der vises. Hvis layoutskabelonen ofte vil blive brugt til kort, der skal vise mindre områder, så kan det give mening, at kortet som standard er zoomet til et mindre område.

Målstok

Under målestokkens egenskaber kan du vælge mellem ‘Fast bredde’ eller ‘Tilpas segmentets bredde’. Hvis du ved, at layoutskabelonen skal bruges ved mange forskellige målforhold, så vil jeg anbefale, at du sætter hak ved ‘Tilpas segmentets bredde’. Denne indstilling gør, at målstokken altid vil have nogenlunde den samme længde i layoutet, uanset om kortet er i målforhold 1:100 eller 1:5.000.000.

Signaturforklaringen

Signaturforklaringen er et element, der kan være svært at få vist pænt i et layout.

Generelt synes jeg, at en signaturforklaring kun skal vise de lag, som er vigtige for, at folk kan forstå kortet. Derfor giver det ofte mening at sætte hak ved indstillingen ‘Vis kun elementer, der vises i det refererede kort’ i layoutskabeloner.

Desuden er min erfaring, at det er godt, at man manuelt skal tilføje, hvilke lag, der skal vises i signaturforklaringen. På denne måde skal man tage stilling til, hvilke lag, der er relevant i det givne layout. Hvis det også giver mening for dig, så skal du fjerne hakket fra ‘Auto-opdatér’ i dine layoutskabeloner. Du kan eventuelt navngive signaturforklaringen i elementlisten, så brugeren bliver mindet om, at de selv skal tilføje lag.

Opsætning af signaturforklaring Indstillingen ‘Vis kun elementer i dine layoutskabeloner’ gør, at kun lag - eller kategorier i lag (ved kategoriseret visning), der vises i kortet i layoutet medtages i signaturforklaringen. Ved at fjerne hakket ved ‘Auto-opdatér’ skal brugeren selv vælge de lag, der skal vises i signaturforklaringen

Har du begrænset plads i dit layout til signaturforklaringen, så kan du spare en del plads ved at justere på skriftstørrelser og afstande mellem de forskellige elementer i signaturforklaringen.

Siden QGIS 3.16 er det blevet muligt at indlejre billeder i layoutet - dvs. at billedet gemmes i layoutet. Det er smart at bruge denne indstilling i layoutskabeloner, da adgang til drevet med logo således ikke er nødvendigt når layoutskabelonen anvendes.

Tekster og variabler

Der findes en masse variabler som du kan bruge i dine layoutskabeloner. Ved at bruge disse i layoutskabeloner, skal der ikke bruges tid på at opdatere diverse tekster i layoutet.

Her er et par af de variabler, der kan give mening at bruge:

 • For automatisk at indsætte hvem, der har udarbejdet kortet, kan du bruge variablen @user_account_name til at vise initialer eller variablen @user_full_name til at vise hele navnet
 • For automatisk at indsætte dags dato for udarbejdelse af layoutet, kan du bruge variablen now(). Du kan formattere denne med udtrykket format_date(), fx blive dags dato vist som dato/måned-årstal med udtrykket format_date(now, ‘dd/MM-yyyy’) eller du kan bruge udtrykket format_data(now(), ‘MMMM yyyy’) til at få vist månedsnavn og årstal fx ‘August 2021’
 • Du kan bruge variablen @layout_name til automatisk at vise layoutets navn - fx som titel til kortet

Det er også muligt at definere dine egne variabler - fx variablen ‘afdelingsnavn’, og angive en værdi for denne variabel hos den enkelte brugere. Derefter kan du bruge denne variabel til automatisk at få vist brugerens afdelingensnavn fx ‘Teknik og Miljøforvaltningen’, hvis medarbejderen, der bruger layoutskabelonen, kommer fra denne afdeling.

Guide dine brugere til, hvordan du gerne vil have, at layoutskabelonerne bruges

Er der flere, der skal bruge layoutskabelonerne, så kan det give mening at guide brugerne, så de bruger layoutskabelonen efter hensigten. I det følgende giver jeg et par tips til, hvordan du kan gøre dette.

Omdøb layoutelementernes navne i elementlisten, og sørg for at de er logisk placeret

Elementnavnet skal gøre det let for brugeren at vide, hvilket element det handler om. Hvis du fx har tilføjet et logo, så kan det være en idé at omdøb standard navnet ‘Billede’ til fx ‘Logo’. Et andet eksempel er, hvis du har to kort i dit layout - fx et stort kort og et lille oversigtskort, så kan det give mening at navngive elementerne hhv. ‘Det store kort’ og ‘Det lille oversigtskort’.

Du kan også bruge elementnavnet til at guide brugeren til, hvilke elementer som brugeren manuelt skal opdatere, og hvilke elementer, der automatisk opdateres. Hvis fx brugeren manuelt skal tilføje lag til signaturforklaringen, så kan elementnavnet være ‘Signaturforklaring (Tilføj lag der skal vises!)’, mens hvis dags dato og medarbejdernavn er opsat med variabler, så kan elementet hedde ‘Navn og dato (opdateres automatisk)’.

Du kan rykke rundt på elementerne i elementlisten. Dette kan du bruge til at guide brugeren om, hvilke elementer, der hænger sammen.

Hvis du har flere kort med hver deres tilhørende målstok, så kan det give meningen, at have elementerne placeret sammen. Det kan desuden give mening at sætte elementerne, som brugeren skal opdatere, øverst i elementlisten. Dog er rækkefølgen også afgørende for udtegningsrækkefølgen i layoutet, så helt frie rammer for placeringen i elementlisten har du desværre ikke.

Elementlistens navne og placering Et eksempel på, hvordan elementnavne og deres placering, kan bruges til at gøre det let for brugeren at vide, hvad de enkelte elementer er, og hvilke af elementerne som brugeren skal opdatere.

Brug hjælpelinjer til at markere, hvordan du gerne vil have, at dit layout bruges

Hjælpelinjer vises kun ved udarbejdelsen af layoutet og kommer således ikke med i printet. Du kan tilføje hjælpelinjer til at guide, hvordan brugeren skal udfylde layoutet. Dette kan således være en måde til at undgå, at de får sat tekst i margin - eller alt for tæt på et andet element fx logo.

Elementlistens navne og placering Et eksempel på, hvordan hjælpelinjer kan bruges til at undgå, at elementer placeres i margin, og sikre at der holdes afstand til fx logo.

God navngivning af layoutskabeloner

Giv dine layoutskabeloner et beskrivende navn. Ofte giver det mening, at navnet indeholder oplysning om papirstørrelse og papirorientering fx ‘A4_liggende’ og ‘A4_stående’.

Hvis du har flere versioner af A4_liggende, så er det vigtigt, at få tilføjet til navnet, hvad forskellen er på de forskellige layoutskabeloner. Måske er det ene sat op som atlas, så kunne det fx hedde ‘A4_stående_atlas’

Sådan kommer du igang med at lave layoutskabeloner

Generelt er mit råd først at tænke over, hvordan dine elementer skal placers, så du bedst opnår struktur og læsbarhed af kortet. Prøv at tænk på, hvad der hænger sammen, så kortet bliver så let at læse som muligt.

Lav dernæst en layoutskabelon med hhv. portræt og horisontal orientering i én papirstørrelse.

Derefter kan du begynde at oprette layoutskabeloner til andre papirstørrelser. Til dette kan du ofte spare noget arbejdstid ved at genbruge de eksisterende layoutskabelonener. I så fald kan processen for at oprette flere layoutskabeloner være:

 • Gem layoutet som et nyt navn
 • Justér papirstørrelsen - obs. dette gør du ved at højreklikke på papiret og derefter vælge ‘Egenskaber for side’
 • Evt. oprette hjælpelinjer, der passer til den nye papirstørrelse
 • Justér og flyt elementer. Til dette kan du bruge nogle af værktøjerne under menuen ‘Elementer’ til let at justere og fordele elementerne, så de bliver tilpasset den nye papirstørrelse.
 • Evt. tilpas skriftstørrelse og størrelse på logo. Dette er særlig aktuelt, hvis du skifter til en noget større papirstørrelse
Hvordan kan du begrænse antallet af layoutskabeloner som du skal lave?

Du kan hurtigt få brug for mange forskellige layoutskabeloner, og hvis du laver mange, så er der også mange, der skal vedligeholdes.

Hvis du fx både vil have 4A-liggende med og uden oversigtskort, så kan du i stedet for to layoutskabeloner have én layoutskabelon, hvor du har skjult oversigtskortet, men det let kan blive vist. På samme vis kan du have to elementer med målestokke til det samme kort, hvor det ene er placeret inden i kortvinduet og det andet er placeret uden for kortvinduet, så kan brugeren let selv vælge den ønskede placering af målstokken.

Mulighed for at skjule elementer i elementlisten

Vil du lære mere om layouts?

Er du interesseret i at lære mere om layouts og selv få erfaring med at lave layouts, så skal du deltage i layoutkurset, der starter d. 2. november.

Vi har også en lang række andre QGIS-kurser, dem kan du læse mere om her.