For Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har Septima har udviklet et plugin til QGIS, der giver nem adgang til Kortforsyningens data.
Pluginet er på under to uger blevet downloadet mere end 500 gange. Læs mere om plugin’et her.

Dette er endnu et plugin i rækken af Septima-udviklede plugins, der øge funktionaliteten i QGIS.
Kontakt os, hvis du har brug for at få udviklet særlig funktionalitet til QGIS.