Gregers Petersen skal tale til FOSS4G-Europe om de frie grunddatas indvirkning på danske firmaer og samfund. FOSS4G-Europa afholdes i Como, Italien, fra den 15. til 17 juli. På konferencen samles udviklere af open source.