Vi søger en dygtig studerende primært til driftsstøtte på vores NIX-miljø 7-10 timer ugentligt.

Vi kører Ubuntu/Debian-servere i Amazon’s cloudmiljø (AWS) og søger en dygtig studentermedhjælper til de ugentlige driftsopgaver. Arbejdet består i hovedtræk af følgende opgaver, der i høj grad vil ske i samarbejde med vores driftsansvarlige:

  • Præventivt vedligehold (opdatering) af pakker og services
  • Udvikling af shell og deploy scripts mv til at forbedre det daglige driftsarbejde
  • Idéer og sparring omkring idriftsættelse af nye services
  • Test og idriftsættelse af nye services
  • Dokumentation af processer i forbindelse med scripts, test og idriftsættelse
  • Videreudvikling/omlægning af eksisterende servere og netværksstruktur

Vi forestiller os, at der derudover - alt efter muligheder, tid og evner - vil blive tale om inddragelse i andre arbejdsopgaver, f.eks. små udviklingsopgaver, i vores egentlige projekter. Vi forestiller os også at det bliver et længerevarende engagement, hvor du og vi ser mulighederne for at dygtiggøre hinanden.

Du er ingeniørstuderende (eller lignende) med flair for NIX og erfaring med Debian/Ubuntu - du har f.eks. selv en eller flere Debian/Ubuntu server(e), som du leger med. Du er vant til at bruge Bash og har et godt kendskab til en eller flere af følgende sprog/teknologier: Python, JavaScript, WSGI, Java, Tomcat, Apache. Har du også leget med Windows Server, - er det selvfølgelig ikke en ulempe.

Send din ansøgning til e-mail eller skriv til samme adresse for nærmere oplysninger, eller ring til os på 7230 0672.