Ejendomsdata

kompetence

Vi kan hjælpe med at nyttiggøre de nye ejendomsdata, -registre og -sammenhænge.

Selvom meget har ændret sig de seneste år, er ejendomsdata stadig kompliceret. Vi kender de nye data og registre og kan hjælpe jer, uanset om I søger råd og vejledning - eller ønsker at bygge en it-løsning.

De nye begreber

Ejendomsbeliggenhed, ejerlejlighedslod, bygning på fremmed grund: Vi kender de nye ejendomsbegreber og ved hvordan de hænger sammen.

Nye registre

EBR, MAT, EJF, BBR, DAR: Vi kender registrene og myndighederne bag dem - og ved hvad de kan, hvordan de virker og hvad man skal være opmærksom på.

Nytteværdi

Ejendomshandel, investering, klimatilpasning, forsyning, facilities management: Vi kender mulighederne og betydningen af gode ejendomsdata.

Data

Etageareal, grundareal, fordelingstal, vejareal, optaget vej: Vi kender data og ved hvor man finder dét man leder efter.

Geografi

Punkt, linje og/eller flade: Vi ved hvordan man gør ejendomsdata til en geografisk ressource i et GIS eller kort.

Samspil

Fra adresse til BFE, fra BFE til ejer og ejerskab: Vi ved hvordan oplysninger fra flere kilder kan stilles sammen og give ny værdi.

Find vej i ejendomsdata

Vi rådgiver, underviser og udvikler

Det offentlige Grunddataprogram har ændret registerlandskabet, ikke mindst inden for ejendomsdata. Nye registre er kommet til, som fx. Danmarks Adresseregister og Ejerfortegnelsen, mens ældre registre er udvidet og ombygget, som fx Matriklen og BBR.

Der er nok at holde styr på ...

… og det er ikke altid let. Er I løbet sur i et problem, kan vi som regel hjælpe. Vi rådgiver og underviser, og kan bistå med udvikling af løsninger, der drager nytte af de nye ejendomsdata.