Septima Map Services

produkt

Fejl og mangler i data

Septima Map Services anvender mange forskellige datakilder

Opdager du fejl eller mangler i kortet, vil vi naturligvis sætte pris på, at de bliver rettet. Septima Map Services anvender flere forskellige datakilder som grundlag for vores services. Alt efter typen af fejl eller mangel kan du rette henvendelse til nedenstående

Bygninger

Data om bygningsomrids stammer fra GeoDanmark - læs mere om GeoDanmark på www.geodanmark.dk. Du kan indberette fejl og mangler på SDFI’s hjemmeside.

SDFI indberetning

Adresser

Adresser stammer fra Danmarks Adresse Register, læs om hvordan du kan indberette fejl på Danmarks Adressers hjemmeside.

Danmarks Adresser indberetning

Veje, skove, søer og andre elementer i kortet

Data stammer fra OpenStreetMap. OpenStreetMap er et crowdsourced projekt, så her har du mulighed for at indgive en kommentar eller selv at rette kort-elementerne på openstreetmap.org. Yderst til højre kan du klikke på “Tilføj en bemærkning på kortet” og skrive, hvad du mener bør rettes.

OpenStreetMap

Skråfotos

Skråfotos stammer fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI). Ønsker du flere informationer om et billede, kan du bruge SDFIs indgang til skråfotos her:

Skråfotos