Septima Map Services

produkt

Interessepunkter

Interessepunkter som en service

Som en del af Septima Map Services har vi samlet interessepunkter om alt fra skoler og daginstitutioner til idrætsfaciliteter og indkøbsmuligheder. Vi udbygger hele tiden listen over interessepunkter ud fra vores kunders ønsker og behov.

Interessepunkter i kort

Tilføj Interessepunkter til grundkortet - det giver et hurtigt og visuelt overblik over et område. Vi kan hjælpe med at designe særlige ikoner til visningen eller I kan anvende vores ikonbibliotek.

Find nærmeste

Ved at kombinere Interessepunkterne med Septimas services til find nærmeste kan brugeren få et hurtigt overblik over de skoler, daginstitutioner eller læger, der ligger i nærheden af en bestemt adresse. Find nærmeste kan anvende alle de forskellige Interessepunkter i vores database og funktionen kan også bruges til egne data, eksempelvis find nærmeste forretning.

Ajourførte og valide

Septimas Interessepunkter anvender grunddata fra de best mulige grunddatakilder. Vi benytter autoritative offentlige data hvis muligt, og henter - i vides muligt omfang - data fra de offentlige registre. Vi har rutiner, der løbende indlæser og kvalitetssikrer data fra de mange datakilder. Vi videregiver metadata om, hvornår data er hentet fra kilden og andre kildeoplysninger. Kunder kan frit vælge at udstille denne information

Interessepunkter

Oversigt over vores interessepunkt-kategorier

Skoler

Grundskoler bestående af folkeskoler, gymnasier og højskoler, samt erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner.

Daginstitutioner

Børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner. Dertil dagpleje, fritidshjem og andre børneinstitutioner

Transport - Standsningssted

Standsningssteder for bus, tog, s-tog, metro, letbane, færge/havnebus samt øvrige stoppesteder.

Indkøb

Supermarkeder med oplysninger om kædeforhold og mulighed for link til Smiley-rapport

Sport og idrætøb

Idrætsfaciliteter i hele landet, fordelt på over 20 kategorier - herunder fodboldanlæg, idrætshaller, golfbaner og svømmeanlæg

Sundhedsinstitution

Almen lægepraksis, hospitaler og apoteker

Natur

Skov, sø, park, sand/klit, eng, hede, mose, marsk og kyst

Kulturtilbud

Biblioteker og museer

Forlystelser

Forlystelsesparker og dyreparker